Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, ovo je moja nesuđena kolumna za jedan dnevni list, koja nikada nije objavljena.

4.2.2022. sam dobio poziv jedne novinarke i zamolbu da napišem kolumnu za jedan dnevni list, pristao sam, napisao, ali nikada nisu objavili?  Tema je bila postavljena, Procvat privatnog zdravstva i urušavanje SJZS. Napisani , a neobjavljeni tekst objavljujemo ovdje.

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)

Tratinska 27/1 (poštu slati isključivo na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/
https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr

 

Tema mi je bila zadana, citiram” “Je li pandemija koronavirusa zaslužna za urušavanje solidarnog javnog zdravstvenog sustava (SJZS) i za  „procvat“ privatnog zdravstva” ?

Napisao sam sljedeće.

O procvatu privatnog zdravstva slušamo svaki dan preko mnogih reklama.

Po izjavi ministra Marića, za osnovno i dopunsko osiguranje Republika Hrvatska izdvaja cca 10.2 % BDP u SJZS!

Kako je moguće da i pored tolikih novaca u našem SJZS, liste čekanja nikada nisu bile duže, a nikada manje ljudi u RH. Jesu li liste čekanja postala brana za NE dostupnost prava na liječenje u SJZS?  Je li SJZS u vrijeme epidemije koronavirusa ONEMOGUČIO druge pacijente s teškim dijagnozama na liječenje u trenutku potrebe? Jesu li sramno nerazumno duge liste čekanja namjerno postavljene od nekih koji miješaju prakse s mogućim ciljem preusmjeravanja bolesnika iz SJZS u privatno zdravstvo? Javno pitamo: jesu li sramno nerazumno duge liste čekanja u SJZS zaslužne za procvat nekih u privatnom zdravstvu?

Odmah  želimo reći da nismo protiv privatnog zdravstva koje se gradi privatnim kapitalom i takvu svaku privatnu inicijativu pozdravljamo. U javnom prostoru možemo čuti, a i od mnogih oboljelih da su morali ići se liječiti u privatno zdravstvo jer se zbog nerazumno dugih lista čekanja ne mogu liječiti u SJZS.

Kao Hrvat koji voli svoju zemlju bio bih sretan da je naš puk toliko bogat da se može bezbrižno liječiti u privatnom zdravstvu, ali, nažalost, Republika Hrvatska je druga najsiromašnija zemlja u EU.

Iz našeg iskustva mnogi nam kažu da su dizali i kredite, s mirovinama od cca 2500 kn, i odlazili u privatno zdravstvo jer nisu mogli dočekati termine u SJZS koji su nerijetko i duži od pola godine i više.  Javno pitamo: što s onim siromašnima, cca 50% našeg puka, koji ne mogu skupiti nešto novca za otići na neku pretragu u privatno zdravstvo, jesu li takvi oboljeli ostavljeni u trpljenju i boli, molitvi i čekanju zakona biologije?

Poštovana gospodo, ako ne znate – bol ne zna čekati, uvik dolazi nenajavljeno, drsko i bezobrazno, nikada ne prepoznaju nerazumno duge liste čekanja.

Koronavirus nam je svima jasno pokazao koliko je SJZS u ovakvim situacijama važan i ne može se uspoređivati ni sa nikakvim privatnim zdravstvom, ali, nažalost, zdravstvena vlast, po našem mišljenu,  nije po svijesti dorasla humanom i solidarnom hrvatskom puku, nije zaustavila nastavak „tajkunizacije“ zdravstva, već joj je otvorila širom vrata. Neslužbeno smo saznali da se ponovo planira??? u bolnicama u popodnevno vrijeme omogućiti  privatan rad zaposlenicima u SJZS i to ne preko uputnica, već samo za one pacijente koji mogu platiti. Što ćemo sa sirotinjom?  Takav model smo imali 2003., 2004. itd i pokazao se potpuno promašen jer su se oboljeli žalili na privilegiju bogatih u SJZS i zbog toga je ukinut.

Po našem mišljenu, ukoliko se ne zabrani miješanje praksi i preusmjeravanje oboljelih iz SJZS koji mogu platiti u privatno zdravstvo, toga će biti sve više i tako će sve više „cvasti ruže“ nekim privatnicima, kojih je također sve više, a s druge strane urušavati će se naše opće dobro SJZS.

Poštovana gospodo koja vodite politiku i naše opće dobro, SJZS, posljednji je čas da zaustavite tajkunizaciju SJZS i na taj način ga spasite. Vama na znanje, u povijesti civilizacije solidarni javni zdravstveni sustav je najdragocjeniji i najhumaniji proizvod civilizacije u povijesti čovječanstva i nema alternativu.

U dobroj vjeri.

S poštovanjem

U Zagrebu 4.2.2022.

Marijo Drlje, predsjednik

0