Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, naš novi prijedlog reforme SJZS Predsjedniku Hrvatske Vlade i Ministru zdravstva

Solidarni javni zdravstveni sustav (SJZS) je najdragocjeniji i najhumaniji proizvod u povijesti civilizacije i nema alternativu.

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27/1 (poštu slati isključivo na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/
https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr

REPUBLIKA HRVATSKA

                                        Vlada Republike Hrvatske
n/p predsjednika, Andrej Plenković

                                        Ministarstvo zdravstva
n/p ministra, izv. prof. dr. sc. Vili Beroš dr, med.

Javno pitamo  Predsjednika Hrvatske Vlade, gos  Andreja Plenkovića i ministra zdravstva Vili Beroša: Dugovi rastu, a broj zdravstvenih usluga pada? Kako je to moguće?

 

Poštovani gospodine Predsjedniče Hrvatske Vlade,

Poštovani gospodine Ministre zdravstva,

Solidarni javni zdravstveni sustav (SJZS) se mora reformirati i to hitno, na sljedeći način:

  1. Po svaku cijenu mora se sačuvati naše opće dobro Solidarni javni zdravstveni sustav (SJZS) jer je on najdragocjeniji i najhumaniji proizvod u povijesti civilizacije i nema alternativu. Molimo Vas, nemojte dopustiti da nas ti neki pohlepni lobisti tajkunizacije (privatizacije) našeg općeg dobra, SJZS, vraćaju u mrak privatnog zdravstva iz 19. stoljeća u kojem je zdravlje bila roba, kao npr. cipele, odijelo i drugo, pa ako imaš novca – kupi se i liječi, a ako nemaš novca – trpi i pati čekajući zakon biologije. To je potpuno neprihvatljivo u civilizaciji 21. stoljeća!

2. Cijelo poslovanje u SJZS staviti javno dostupnim na internetu. Treba detaljno svaki račun staviti javno na internet, i to za svaku lipu po plaćenim računima, za svaki pojedinačni račun koji se plaća iz našeg solidarnog novca, putem HZZO-a. To je  tehnički moguće učiniti, a da se pri tome strogo poštuju sva pravila o zaštiti podataka pacijenata.

3. Na jednom mjestu objediniti i centralizirati svu javnu nabavu za cijeli SJZS i podatke učiniti javno dostupnima na transparentan način.

4. Zabraniti miješanje praksi i omogućiti onima koji sada miješaju prakse da biraju hoće li raditi u SJZS ili privatnom zdravstvu. Privatno zdravstvo neka se razvija privatnim kapitalom na tržištu.

5. Depolitizirati javno zdravstvo (kao što je to učinjeno s vojskom i policijom). Zdravstvo je prevažno da bi bilo stranačka igračka i mjesto stranačkog uhljebljivanja.

6. Javno na internetu prikazati kada na vrijeme i koliko Država uplaćuje svojih obaveza prema solidarnom HZZO-a.

7. Izgraditi vlastite, državne, neprofitne tvornice generičkih lijekova koje bi imala velikog značaja po nacionalnu sigurnost pri svakoj malo većoj krizi i trajno nas riješile moguće korupcije i nepotrebne potrošnje koje su posljedice  profitne proizvodnje lijekova.

8. Osnovati neovisni specijalizirani zdravstveni USKOK koji bi se bavio isključivo solidarnim javnim zdravstvom (tko koliko i što radi, kako se troše solidarni novci u SJZS i slično). Na ovaj način bi potakli odgovornost svakog pojedinca (i oboljelih i zaposlenika ) u sustavu.

9. Hitno propisati u kojim  rokovima se mora dobiti svaka  pojedinu dijagnostička i druge usluga u SJZS. Bez jasno definiranih rokova u SJZS upitna je i dostupnost na liječenje u trenutku potreba, što može biti znak za preusmjeravanje oboljelih iz SJZS u privatno zdravstvo.

10. Uvesti da uz otpusno pismo oboljeli mora dobiti i specificiran račun prilikom otpusta iz zdravstvene ustanove. S otpusnim pismom i tim računom oboljeli se mora javiti svom liječniku u PZZ koji mu je i izdao uputnicu za liječenje.

11. Uvesti izdavanje računa za svaku uslugu koja se naplaćuje u SJZS (npr. u PZZ, stomatologiji, ginekologiji itd). Javno objaviti kako ti računi moraju izgledati i na taj način educirati sve nas, a onda propisati povrat poreza za usluge liječenja koje oboljeli mora plaćati u SJZS iz svog džepa. Uvođenjem povrata poreza za plaćene usluge u  solidarnom javnom zdravstvu smanjila bi se siva ekonomija, a oboljeli bi bili motivirani za povrat novca…itd.

12. Pitamo Vas kako se formiraju cijene lijekova u Hrvatskoj? Na primjer, navodno je nedavno gospodin Šprajc javno iznio da je cijena lijeka Sumameda u Hrvatskoj 75 kn, u Sloveniji 61 kn, a u BiH 51 kn (taj podatak su mi javili, a nisam ga mogao provjeriti – ako je netočan, ispričavam se!). Pitamo Vas kako je moguće da je Sumamed skuplji u Hrvatskoj nego u bogatijoj Sloveniji? Pitamo Vas na koji način se se formiraju cijene lijekova u Hrvatskoj. Predlažemo Vam da za formiranje cijena lijekova u Hrvatskoj, uzmite referentne cijene lijekova u Sloveniji, Mađarskoj, BiH i Srbiji i onda formirajte cijene lijekova u Hrvatskoj.

13. Zabraniti smanjenje trenutnih prava osiguranika HZZO-a koji imaju osnovno i dopunsko osiguranje. Za sve osiguranike HZZO-a, na načelu solidarnosti zdravstvena usluga mora biti dostupna u trenutku potrebe  na zlatnom standardu, a po odluci savjesnih, odgovornih, solidarnih i humanih zdravstvenih djelatnika .

Mnogi koji poznaju poslovanje u SJZS kažu da novca, cca. 27 milijardi kuna, ima dovoljno, ali se mora reformirati sustav upravljanja s tim novcem i uvesti i osobnu odgovornost na svim razinama.

U dobroj vjeri predlažemo ovih 13 točaka i smatramo da bi njihovom realizacijom novca u SJZS bilo i više nego dovoljno za pozitivno poslovanje.

 

S poštovanjem                                                            Predsjednik

U Zagrebu 17.4.2021.                                       Marijo Drlje  dipl.oec

2+