Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, od ministra Beroša dobili smo odgovor u kome nam preporuća, pravo na drugo stručno mišljenje!

 

Kako ostvariti pravo na drugo stručno mišljenje zbog dugih lista čekanja u SJZS?

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27/1 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/

https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr

U Zagrebu 14.5.2020.

 

Kako ostvariti drugo stručno mišljenje?

Poštovani

danas smo u dopisu Klasa:053-02/20-01/706, URBROJ:534-03-2-2/5-20-02, od 6.svibnja 2020. u drugom dijelu, teksta dobili odgovor u kome nas upučuje na  pravo na drugo stručno mišljenje, citiramo:

” Na temelju članka 10. Zakona o zaštiti prava pacijenata (“Narodne novine” broj 169/04,37/08) pacijent ima pravo tražiti drugo stručno mišljenje o svom zdravstvenom stanju. Drugo stručno mišljenje, pacijentu je, na usmeni ili pisani zahtjev, obvezan dati svaki zdravstveni radnik visoke stručne spreme i odgovarajuće specijalizacije, koji nije sudjelovao u izravnom pružanju određenog oblika zdravstvene usluge pacijentu.”   završen citat.
U potpisu je ministar, izv.prof.dr.sc. Vili Beroš dr. med

Napomena: Nažalost, ministar Vili Beroš u ovom dopisu nije  precizira proceduru i rokove  u kojima pacijent može ostvariti pravo na drugo stručno mišljenje u solidarnom javnom zdravstvenom sustavu (SJZS).  Predugačke liste čekanja u praksi u SJZS su često brana za dobiti brzo i efikasno, drugo stručno mišljenje.
U dopisu, Ministar zdravstva umjesto da propiše proceduru i rokove kako brzo, u nekoliko dana, jer se radi u pravilu  o teškim dijagnozama,  ostvariti ovo pravo u SJZS, je nažalost samo citirao  točku iz Zakona o zaštiti prava pacijenata.
Moramo biti potpuno iskreni i pošteni od svih ministara do sada smo tražili  naputak-proceduru kako brzo (rokovi, dan dva , tri, pet…)) se može ostvariti pravo na drugo stručno mišljenje, ali ni jedan ministar zdravstva (zdravlja) od 2004. godine od kada je Zakon na snazi nije to htio regulirati, a o tome se možete informirati i ovdje: https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/2012/10/17/marijo-drlje-mi-iz-uhp-a-trazimo-pravo-na-ostvarivanje-drugog-strucnog-misljenja/

Zaključke možete donijeti sami.

U dobroj vjeri.

S poštovanjem

Predsjednik

Marijo Drlje, dipl.oec

 

 

 

1+