Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, Je li moguće biti praktičan vjernik kršćanin , a rušiti solidarnost zdravih sa bolesnima i bogatih sa siromašnima​ u SJZS?

NEKA MOJA PITANJA I DILEME ZA JAVNU RASPRAVU GDJE GOD ŽELITE

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27/1 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/

https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr

U Zagrebu 23.12.2019.

Poštovani

 

Za mene je solidarni javni zdravstveni sustav naj dragocijeniji proizvod u povijesti civilizacije i nema alternativu.

NEKA MOJA PITANJA I DILEME?

Je li moguće biti praktičan vjernik kršćanin , a smeta ti solidarnost zdravih sa bolesnim i bogatih sa siromašnima​ u solidarnom javnom zdravstvenom sustavu (SJZS)?

Je li moguće biti pohlepni lobist tajkunizacije općeg dobra, SJZS ako si praktičan vjernik kršćanin?

Ovo su neke moje dileme i pitanja, ako netko zna odgovor molio bih ga za pisani odgovor?
Je li nas tajkunizacija SJZS vrača unazad 100 tinjak godina u mrak “privatlika” 19.st.
Je li tajkunizacija SJZS rušenje dostignute razine civilizacije i humanosti u SJZS u 21.stoljeću?
Odgovor ako želite možete mi poslati na mail ili ako želite javnu raspravu, može bilo gdje i bilo kad.
U dobroj vjeri
Srdačan pozdrav i obilje zdravlja vam želim sa prve crte oboljelih.
Marijo Drlje dipl.oec

0