Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, prijavljivanje oboljelih policiji sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/

https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr   

E-mail: marijodrlje1@gmail.com

U Zagrebu 20.11.2019.

 

Poštovani

posljednijh stotinjak dana bilo je puno upita oboljelih o prijavljivanju oboljelih policiji od liječnika u PZZ , a sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, pokušali smo  izvaditi iz NN ukratko ono što regulira tu problematiku.

Stav nas u Udruzi hrvatskih pacijenata je, Zakoni dok su na snazi se moraju poštovati i primjenjivati, a ako smatrate da nešto nije dobro, pokrenimo incijativu za promjenu Zakona u tom smislu mi u UHP-a stojimo vam na raspolaganju.

Predlažemo Ministarstvu zdravstva neka detaljno propišu proceduru kada i u kojim slučajevima liječnici u PZZ moraju prijaviti oboljele policiji.

Nažalost iz naših kontakata sa oboljelima, saznajemo da se kod dužih bolovanja nerijetko prekidaju bolovanja i mijenjaju šifre bolovanja, navodno kako oni koji prepisuju bolovanja ne bi bili kažnjeni od HZZO-a. Ovakve situacije nam često oboljeli u razgovoru iznose ali rijetki se odlučuju to pisano prijaviti. Što činiti u takvim situacijama , je li i takve slučajeve moraju prijavljivat policiji?

Ovdje se ukratko možete upoznati koji članak Zakona regulira tu problematiku.

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

NN 67/0848/1074/1180/13158/1392/1464/15108/1770/19

Članak 233.

(1) Ako se na nadzornom zdravstvenom pregledu utvrdi da vozač više nije sposoban sigurno upravljati vozilom za koje mu je izdana vozačka dozvola, zdravstvene ustanove dužne su izdati uvjerenje i dostaviti ga u roku od osam dana policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta, odnosno koja je vozača uputila na pregled.
(2) Ako se na zdravstvenom pregledu utvrdi da kandidat za vozača nije duševno ili tjelesno sposoban za upravljanje vozilima, zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koji su obavili pregled dužni su u roku od osam dana o tome obavijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju na području koje kandidat za vozača ima prebivalište, odnosno na čijem području stranac ima prijavljen privremeni ili stalni boravak.
(3) Ako se na liječničkom pregledu ili u tijeku liječenja utvrdi da vozač boluje od bolesti ili ima invalidnost radi koje nije više sposoban sigurno upravljati vozilom, liječnik koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabrani liječnik dužan je uz upozorenje bolesniku o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju u kojoj osoba ima prijavljeno prebivalište.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.
(5) Za prekršaj iz ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna, fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne (područne) samouprave.

Napomena:

Ukoliko smatrate da je neki zdravstveni djelatnik povrijedio vaša prava u tom slučaju, predlažemo, žalite se: medijima, MIZ-a; HZZO-a, udrugama, a ako se želite pisano žaliti i nama u Udruzi hrvatskih pacijenata to možete na naš mail: marijodrlje1@gmail.com

U dobroj vjeri.

S poštovanjem

Predsjednik

Marijo Drlje dipl.oec.

1+