Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, predlažemo, da najmanja plaća liječnika početnika koji je upravo zaposlen u SJZS bude u razini najmanje plaće saborskog zastupnika.

Molimo zaposlene u SJZS da u borbi za veće plaće ne ugrožavaju prava na liječenje nas oboljelih.

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/

https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr   

E-mail: marijodrlje1@gmail.com

U Zagrebu 3.9.2019.

 

Priopćenje za javnost

 

Poštovani

ovih dana u javnom prostoru je top tema, povećanje plaća  zdravstvenih djelatnika zaposlenih u solidarnom javnom zdravstvenom sustavu (SJZS).

Mi u Udruzi hrvatskih pacijenata podržavamo zahtjeve zdravstvenih djelatnika koji su zaposleni u SJZS (ali ne i  za privatnike koji sami određuju svoje plaće) za veće plaće, jer smatramo da su plaće zaposlenih u solidarnom javnom zdravstvenom sustavu  male.  Danas naprimjer, liječnik početnik zaposlen u SJZS ima plaću cca 8000 kn. Mi u UHP-a smatramo da bi liječnik početnik koji  je  zaposlen i upravo ušao u SJZS trebao imati plaću u razini najmanje plaća saborskog zastupnika.

Školovanje za liječnike je dugotrajno i mukotrpno i liječnik ne može biti svatko, a saborski zastupnik može biti bilo tko.

Podržavati ćemo zaposlene zdravstvene djelatnike u SJZS u njihovoj borbi za veće plaće, sve dotle dok ne budu ugrožena prava nas oboljelih na dostupnost u liječenju. Oboljeli i njihovo pravo na liječenje u trenutku potrebe u SJZS moraju biti na prvom mjestu.

U dobroj vjeri.

S poštovanjem

Predsjednik

Marijo Drlje dipl.oec

 

 

1+