Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, iz centra Primoštena preseljene ambulante, a oboljeli se žale na otežani pristup na novoj lokaciji.

Tko treba sanirati cestu za lakši pristup oboljelih liječnicima?

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/

https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr

U Zagrebu 1.9.2019.

 

Poštovani

od oboljele iz Primoštena smo dobili pritužbu jer su iz centra Primoštena preseljene ambulante na brdašce iznad Primoštena , gdje je pristup otežan.

Dopis smo u dobroj vjeri , proslijedili ministru zdravstva prof dr. sc. Milanu Kujundžiću, a možete ga pročitati ovdje:1.9.2019… Preseljena ambulanta iz centra Primoštena na brdo …

U dobroj vjeri.

S poštovanjem

Marijo Drlje, dipl.oec

0