Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, na naš prijedlog da se za oboljele oko bolnica uvede fiksna cijena parkiranja, dobili smo odgovor grada Zagreba.

U odgovoru grada Zagreba pored ostalog navode da im se oboljeli nisu žalili na cijene parkiranja oko bolnica….!!!!

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/

https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr

U Zagrebu 5.4.2019.

Poštovane/i

Na ovaj naš upit:https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/2019/03/22/udruga-hrvatskih-pacijenata-marijo-drlje-predlazemo-za-bolesne-za-vrijeme-lijecenja-uvodenje-fiksne-cijene-parkiranja-od-6-kn-kod-bolnica/

na ovaj naš dopis, dobili smo odgovor od grada Zagreba, koji možete pročitati u nastavku dolje.
—————————————————————————————————————————–

———- Forwarded message ———
Šalje: Gradski ured za graditeljstvo <info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr>
Date: pet, 5. tra 2019. u 13:13
Subject: Odgovor
To: marijodrlje1@gmail.com <marijodrlje1@gmail.com>
Cc: Gradonačelnik Grada Zagreba <gradonacelnik@zagreb.hr>, Kabinet gradonačelnika <kabinet@zagreb.hr>

Poštovani,

povodom Vašeg upita vezanog za smanjenje cijena parkinga oko bolnica, obavještavamo Vas da je naplata i vremensko ograničavanje parkiranja jedna je od mjera prometne politike koja za cilj ima uvođenje reda u promet u mirovanju, povećavanje izmjene vozila na parkirališnim mjestima, kako bi ista bila dostupna što većem broju korisnika, poticanje na korištenje javnog gradskog i taxi prijevoza te općenito destimulacija korištenja individualnog prijevoza osobnim vozilima koja preopterećuju prometnu mrežu grada sa nedostatnim parkirališnim kapacitetima. Ovaj Ured često zaprima inicijative upravo za uvođenjem naplate parkiranja uz bolnice kako bi se smanjio udio vozila koja cijeli dan zauzimaju parkirališta, bilo da je riječ o zaposlenicima tih ustanova, osobama koje rade u blizini ili koje putovanje na posao nastavljaju javnim gradskim prijevozom.

Naglašavamo i to da uz većinu bolnica koje navodite u dopisu nema naplate parkiranja (barem u neposrednoj blizini), stoga se pitanje naplate i popusta na cijenu parkiranja ne može odnositi na bolnice Dubrava, Vrapče, Merkur, Srebrnjak, Vuk Vrhovec, Sv. Duh i Vinogradska.

Kod većine bolnica ključni je problem nedostatak parkirališnih mjesta, a ne cijena parkiranja koja, primjerice u III. zoni oko Klinike za tumore, iznosi 2 kn bez vremenskog ograničenja i koja je minimalna naknada za korištenje javnih parkirališnih površina.

Popust na korištenje parkirališta pod naplatom za osobe koje u određenoj bolnici imaju zakazan pregled ne rješava puno veći problem, a to je generalni nedostatak parkirališnih mjesta u zonama bolnice, zbog čega u užoj i široj zoni ovih ustanova imamo veliki broj nepropisno parkiranih vozila po nogostupima, prometnim trakama, zelenim i drugim neodgovarajućim površinama.

Nadalje, problem ostaje i samo pitanje tehničko-organizacijske provedbe ovakvog prijedloga koji otvara brojne mogućnosti za zlouporabu takve pogodnosti, neravnomjerne dostupnosti parkirališnih mjesta i određivanja granica u kojima bi takav režim vrijedio te pitanje brojnih drugih subjekata koji imaju potrebu češće dolaziti ili boraviti na području pod naplatom, a koji bi također mogli zahtijevati isto.

Napominjemo i to da smo prije izvjesnog vremena, upravo radi olakšavanja odlazaka na preglede i zahvate u bolnice Rebro i Jordanovac, ukinuli vremensko ograničenje zadržavanja na parkirališnim mjestima, što je pozdravljano od strane zaposlenika i pacijenata te dalje nismo zaprimali prigovore na visinu naknade za parkiranje, kako na uličnim parkiralištima, tako i u javnoj garaži Rebro.

Slijedom svega navedenog, smatramo da u ovom trenutku nije opravdano uvoditi tražene promjene, ali će se prilikom budućih planiranja područja naplate parkiranja i odabira parkirališne zone pokušati voditi računa o dostupnim parkirališnim kapacitetima i potrebama ustanova koje se na tom području nalaze.

S poštovanjem,

P R O Č E L N I K
 mr. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

—————————————————————————————————————————–

Odgovor grada Zagreba smo prenijeli u orginalu u nakani da vas informiramo što točnije, a zaključke donesite sami.

U dobroj vjeri.

Srdačne pozdrave i obilje zdravlja vam želimo sa prve crte oboljelih

S poštovanjem

Predsjednik

Marijo Drlje dipl. oec

0