Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, sve o prijevozu dijaliziranih oboljelih možete saznati u odgovoru HZZO-a, na linku dolje.

Zašto se uporno od HZZO-a forsira sanitetski prijevoz dijaliziranih oboljelih, a ponekad se na njega čeka i po nekoliko sati? Neki oboljeli koji imaju mogućnosti se organizirati traže osobni prijevoz jer je to za njih najpovoljnije, a za sustav najjeftinije!

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/

https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr

U Zagrebu 30.3.2019.

Poštovane/i

Od 2016. godine smo sa nekoliko desetaka dijaliziranih pacijenata  razgovarali, a koji su nas kontaktirali: dopisima, telefonom i neposredno. Uputili smo više dopisa i MIZ-u i HZZO-u, u kojima smo za dijalizirane pacijente tražili da im se osigura mogućnost  osobnog prijevoz koji to mogu, jer im je to najpovoljnije (ne čekaju na sanitetski prijevoz poslije dijalize i nekoliko sati…. a za sustav najjeftinije.

Dobili smo odgovor HZZO-a koji vam je u cijelosti dostupan na linku ovdje: 29.3.2019. UHP-a na upit o prijevozu dijaliziranih, odgovorio HZZO

Napomena: Tekst je malo duži nismo ništa htjeli kratiti, a s ciljem za vašu punu informaciju

U dobroj vjeri.

S poštovanjem

Predsjednik

Marijo Drlje dipl.oec

0