Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, pitali smo Ministra zdravstva kada planira ukiniti crne plombe u zubima za sve korisnike, a temeljem direktive EU, odgovor možete pročitati u nastavku teksta.

Na upit UHP-a Ministra zdravstva , kada planira ukinuti crne plombe u zubima, stigao je odgovor Ministra zdravstva i HAMLEDA.

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/

https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr

 

Poštovani

na naš upit MIZ-a:  https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/2018/10/05/udruga-hrvatskih-pacijenata-marijo-drlje-sukladno-direktivi-eu-o-zabrani-koristenja-crnih-plombi-u-zubima-molimo-ministra-zdravstva-zabranite-upotrebu-crnih-plombi-u-zubima-za-sve-osiguranike-hzz/

stigao je odgovor Ministra zdravstva i HAMLEDA koji možete pročitati ovdje: 7.2.2019.Na upit UHP za ukidanje crnih plombi odgovorili MIZ i HALMED

U dobroj vjeri.

S poštovanjem

Predsjednik

Marijo Drlje dipl.oec.

0