Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, pozivamo vas, ako želite, predlažite najliječnika i najsestru-tehničara za 2019. godinu

Možete sudjelovati i predlagati najsestru-tehničara i najliječnika za 2019. godinu

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/

https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr

 

Poštovani

ako želite predlagati za najliječnika i najsestru-tehničara za 2019. godinu to možete po ovim uvjetima: 2019. Poziv za sudjelovanje u predlaganju za najliječnik i najsestru

U dobroj vjeri.

S poštovanjem

Predsjednik

Marijo Drlje dipl.oec.

0