Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, molimo vas nemojte više pisati gđi Jasni Karačić na našu adresu, Kopernikova 3 Zagreb jer mi ne surađujemo i ne želimo surađivati sa gđom Jasnom Karačić.

Hvala vam na razumijevanju. Ukoliko netko želi više informacija možete nas kontaktirati na mob. 0911877654 ili na e-mail:marijodrlje1@gmail,com

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/

https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr

 

Poštovani

 

molimo sve vas za razumijevanje da nam ubuduće na našu adresu Udruge hrvatskih pacijenata ne pišete za gđu Jasnu Karačić. Do sada smo takvu poštu dobijali i u dobroj vjeri takvu poštu proslijeđivali gđi Jasni Karačić ali ona nije pokazivala nikakvo zanimanje za takvu poštu koja je bila za nju ali je poslana na našu adresu.

Sa Jasnom Karačić nikada nismo surađivali kao ni sa udrugom iz Splita koju vodi.

Naglašavamo,  sa gđom Jasnom Karačić ne surađujemo i nemamo nikakvih dodirnih točaka jer su naše metode rada sasvim različite, i ako želite pisati gđi Jasni Karačić molimo vas pišite joj na njenu splitsku adresu SPLIT: Zrinsko Frankopanska 2b, 21000 Split  (Generalni ured i sjedište) (ove podatke o adresi smo skinuli sa interneta.)

Na kraju krajeva ne želimo surađivati sa gđom Jasnom Karačić jer kroz nekoliko neposrednih kontakata nismo je mogli razumjeti za što se ona zalaže i koji je njen cilj u smislu kontakata sa oboljelima, a   koja je prošle godine javno zagovarala tajkunizaciju-privatizaciju primarne zdravstvene zaštite (PZZ).

Mi u UHP-a smo u tijeku javne rasprave o novom  Nacrtu Zakonu zdravstvenog osiguranja oštro bili protiv tajkunizacije – privatizacije PZZ  i stvaranje novog plemstva te vraćanje u mrak privatluka 19.stoljeća, u tom smislu smo prošle godine i napisali otvoreno pismo koje je podržalo i potpisalo više od 400 osoba svih staleža ,a  ponudili smo ga i gđi Jasni Karačić, a ona ga nije htjela podržati ni potpisati, to nam je bio jasan signal da prekinimo sve kontakte sa njom.

Ovo pišemo u dobroj vjeri, a u želji da se hrvatski puk informira i da ubuduće ne bude u zabludi i zato sve vas molimo ako želite pisati gđi Jasni Karačić pišite joj na njenu splitsku adresu gdje su registrirani, SPLIT: Zrinsko Frankopanska 2b, 21000 Split  (Generalni ured i sjedište)

U dobroj vjeri

S poštovanjem

Predsjednik

Marijo Drlje

 

2+