Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, na snazi je novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti po kojem je poskupila participacija sa 2000 na 4000 kn po jednom računu.

Čuvajte se novih ovrha

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/

https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr

 

Poštovani

 

ČUVAJTE SE OVRHA
 
Poštovani
na snagu je stupio novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti, a pored ostalog u proceduri je i donošenje novog Zakona o zdravstvenom osiguranju u kome se planira poskupljenje participacije po jednom računu sa 2000 kn na 4000 kn.
Svi vi koji nemate dopunsko osiguranje jako pazite da vam ne stigne ovrha. Ovrhe se provode nažalost zbog vrlo malih dugova, već od 25 kn pa na više, već godinu i pol dana.
Predlažemo vam, ako nemate dopunsko osiguranje ili ako imate, a nije evidentirano u ustanovi u kojoj se liječite, obavezno po završetku liječenja odmah provjerite na šalteru koliko ste dužni i zatražite račun. U slućaju da vas ” otpile” kao ne možemo provjeriti ili nešto slično u takvim slučajevima zatražite pisanu obavijest preko Urudžbenog.
O moj osiromašeni hrvatski puće neka vam Stvoritelj bude na pomoći da opet ne završite u raljama ovrha.
Molimo sve vas koji ste upoznati sa ovim novostima, prenesite svima oko sebe, a posebno onim starijima koji ne koriste internet.
Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na 0911877654.
U dobroj vjeri
S poštovanjem
U Zagrebu 4.1.2019.                       Marijo Drlje dipl.oec.
0