Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, tražimo unapređenje zaštite prava oboljelih u SJZS.

Tražimo unapređenje zaštite prava oboljelih

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/

https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr

U Zagrebu 10. studenoga. 2018.
Poštovani
ovdje možete pročitati naš prijedlog za unapređenje zaštite prava oboljelih:  10.12.2018.UHP. Prijedlog za unapređenje zaštite prava oboljelih
U dobroj vjeri
S poštovanjem
Marijo Drlje dipl.oec
0