Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, sukladno direktivi EU o zabrani korištenja crnih plombi u zubima, molimo Ministra zdravstva, zabranite upotrebu crnih plombi u zubima za sve osiguranike HZZO-a

Ministre  molimo Vas zabranite upotrebu crnih plombi u zubima.

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/

https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr

U Zagrebu 5.10.2018.

Ministar zdravstva prof.dr.sc.  Milan Kujundžić, dr.med.

Poštovani gospodine Ministre

 

Poslije mnogih upita našeg puka, kada će stupiti na snagu direktiva EU od 1. srpnja 2018. godine o zabrani crnih plombi u zubima?  Pitamo Vas  kada će se zabraniti upotreba crnih plombi u stomatologiji kod nas u solidarnom javnom zdravstvenom sustavu (SJZS).
U razgovoru sa  nekim doktorima stomatologije saznali smo da je uporaba dentalnih amalgama opasna, prvenstveno zbog toga što uz ostale metale sadrže i neurotoksičnu živu.

Malo smo istraživali o cijeni u nabavi materijala  za crne i bijele plombe i došli do zaključka da je ta nabavna cijena gotovo potpuno ista. (ako smo dobili pogrešne cijene , ispričavamo se, a Vas gos. Ministre molimo istražite to i javno objavite.)

Imajući u vidu nabavnu cijenu crne i bijele plombe ( vrlo slične… ) , a crne plombe su štetne i opasne, predlažemo i molimo Vas  zabranite potpuno korištenje crnih plombi u zubima za sve osiguranike osnovnog osiguranja HZZO i omogučite da oboljeli osiguranici bijele plombe mogu dobiti na teret HZZO-a. (na taj naćin moguće je smanjiti čete i sivu ekonomiju jer će svi osiguranici HZZO-a znati da to ne plaćaju iz đepa.)

Trenutna praksa sa crnim i bijelim plombama je štetna za oboljele i od toga samo koristi možda imaju neki stomatolozi za svoje bogaćenje dok je hrvatski puk najsiromašniji u EU.

U nadi uvažavanja našeg prijedloga i pozitivnog odgovora , srdačno Vas pozdravljamo i želimo obilje zdravlja.

U dobroj vjeri.

S poštovanjem

Marijo Drlje dipl.oec.

2+