Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje , Župan Zagrebačke županije donio prijedlog o Izmjenama i dopunama Mreže hitne medicine.

Nadamo se boljoj i bržoj dostupnosti Hitne službe oboljelima.

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/

https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr

U Zagrebu 28..8.2018.

Poštovani

ovdje možete pročitati ZAKLJUČAK Župana Zagrebačke županije prijedlog o Izmjenama i dopunama Mreže hitne medicine: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prijedlogu izmjena i dopuna Mreže hitne medicine

Mi u UHP-a pozdravljamo ovaj prijedlog u nadi bolje i brže dostupnosti hitne medicine oboljelima.

Mi u UHP-a smo tražili više liječnika u  timovima:  https: //udrugahrvatskihpacijenata.hr/2018/08/14/udruga-hrvatskih-pacijenata-marijo-drlje-trazimo-hitnu-reformu-hitne-sluzbe/

U dobroj vjeri

S pošovanjem

Marijo Drlje dipl.oec.

0