Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, ovo je naše mišljenje o ne produživanju nekih ugovora za dopunsko osiguranje nekih osiguravajućih kuća.

 

Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja je dobrovoljna i svaki pojedinac bira osiguravajući kuću od  koje će kupiti proizvod.

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/

https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr

U Zagrebu 23..8.2018.

Poštovani

ovdje možete pročitati naš stav o ne produživanju nekih polica dopunskog osiguranja:   23.8.2018. Naš stav o neproduživanju nekih polica dopunskog osig.

0