Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, poslije naša tri dopisa ministrici Murganić konačno smo od ministrice Murganić dobili odgovor na pitanje ” je li onkološki bolesnici imaju pravo na naknadu od 600 kn mjesečno.

Odgovor ministrice Murganić možete pročitati u nastavku.

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/

https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr

 

Poštovani

na ovaj naš dopis,   https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/2018/06/06/udruga-hrvatskih-pacijenata-marijo-drlje-imaju-li-onkoloski-bolesnici-pravo-na-mjesecnu-naknadu-od-600-kn/

a  koji smo tri puta slali ministrici Murganić,  ipak je poslije trečeg puta odgovorila  ministrica Murganić. Odgovor (o formi i sadržaju zakjućite sami) možete pročitati u nastavku

 

———- Proslijeđena poruka ———-

OVO JE POČETAK ODGOVORA MINISTRICE MURGANIĆ

Šalje: kabinet <kabinet@mdomsp.hr>
Datum: 1. kolovoza 2018. u 13:09
Predmet: RE: Je li onkološki bolesnici imaju pravo na mjesečnu naknadu, a ako da, koliku ?

Prima: marijo drlje <marijodrlje1@gmail.com>, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku <odbzdravstvo@sabor.hr>, “gradonacelnik@zagreb.hr” <gradonacelnik@zagreb.hr>, ministarstvo <Ministarstvo@mdomsp.hr>, Predsjednica <ured@predsjednik.hr>, “predsjednik@vlada.hr” <predsjednik@vlada.hr>, “predsjednik@sabor.hr” <predsjednik@sabor.hr>, kabinet <kabinet@mdomsp.hr>

Poštovani,

 

Prava iz sustava socijalne skrbi koja su vezana uz zdravstveni status (što se odnosi i na  onkološke bolesnike), ostvaruju se na način da osoba pri nadležnom centru za socijalnu skrb predaje zahtjev s potrebnom dokumentacijom te se osoba upućuje na vještačenje pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, koji određuje težinu invaliditeta (teški ili teži) i o tome donosi Nalaz i mišljenje. Tek nakon zaprimanja Nalaza i mišljenja Zavoda, centar za socijalnu skrb u mogućnosti je donijeti rješenje. Koje pravo će se osobi priznati iz sustava socijalne skrbi ovisi o Nalazu i mišljenju Zavoda.

 

Primjerice ukoliko je Nalazom i mišljenjem Zavoda osobi oboljeloj od maligne bolesti utvrđen teži invaliditet može se priznati pravo na  doplatak za pomoć i njegu ali ukoliko su ispunjeni i ostali zakonom propisani uvjeti za ostvarivanje ovog prava. Ukoliko je Nalazom i mišljenjem Zavoda osobi oboljeloj od maligne bolesti utvrđen teški invaliditet može se priznati pravo na osobnu invalidninu uz ispunjenje ostalih uvjeta propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi.

 

Pri tome napominjemo da je u svrhu poboljšanja zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice osoba koje ostvaruju pravo na osobnu invalidninu ili pravo na doplatak za pomoć i njegu Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi povećana visina osobne invalidnine i iznos doplatka za pomoć i njegu počevši od 1. travnja 2018. godine.

 

Osobna invalidnina, sukladno dotadašnjim odredbama Zakona o socijalnoj skrbi iznosila je 1.250,00 kuna mjesečno, a od 1. travnja 2018. godine iznosi 1.500,00 kuna. Nadalje, doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu iznosio je 500,00 kuna mjesečno, a od 1. travnja iznosi 600,00 kuna mjesečno dok je doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu povećan sa 350,00 na 420,00 kuna mjesečno.

 

Uz navedeno obavještavamo Vas da je i na mrežnim stranicama Ministarstava za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 20. lipnja 2018. u svrhu informiranja javnosti objavljeno priopćenje za medije, a koje se odnosi na ostvarivanje prava onkoloških bolesnika iz sustava socijalne skrbi (https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/priopcenje-za-medije-vezano-uz-objavu-pod-nazivom-onkoloski-bolesnik-ima-pravo-na-600-00-kn-mjesecno-pomoci/10227).

 

S poštovanjem,

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,

Ovdje završava odgovor ministrice Murganić

____________________________________________________________________________________

From: marijo drlje [mailto:marijodrlje1@gmail.com]
Sent: Wednesday, August 1, 2018 11:02 AM
To: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku <odbzdravstvo@sabor.hr>; gradonacelnik@zagreb.hr; ministarstvo <Ministarstvo@mdomsp.hr>; Predsjednica <ured@predsjednik.hr>; predsjednik@vlada.hrpredsjednik@sabor.hr; kabinet <kabinet@mdomsp.hr>
Subject: Fwd: Je li onkološki bolesnici imaju pravo na mjesečnu naknadu, a ako da, koliku ?

 

Je li onkološki bolesnici imaju pravo na mjesečnu naknadu, a ako da, koliku?

1.8.208. Ponavljamo upit  od 6.6.2018. ministrici  Nadi Murganić treći put.

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/

https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr

UHP/18-39
U Zagrebu 6.6.2018.  (27.6.2018. i 1.8.2018.)

Ministru zdravstva prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, dr med.

 

Ministrica za demografiju, obitelj i socijalnu politiku gđa Nada Murganić

Ravnatelju HZZO-a   Lucian Vukelić, dr.med.spec.

 

Je li onkološki bolesnici imaju pravo na mjesečnu naknadu, a ako da, koliku

 

Poštovani

po treći put ponavljamo Vam ovaj upit.Do sada smo dobili odgovor od HZZO-a i MIZ-a, ali ne i od ministrice Murganić koja je po ovom pitanju izgleda jedina nadležna.

 

U dobroj vjeri.
S poštovanjem
Marijo Drlje, predsjednik

 

———- Proslijeđena poruka ———-
Šalje: marijo drlje <marijodrlje1@gmail.com>
Datum: 27. lipnja 2018. u 10:45
Predmet: Fwd: Je li onkološki bolesnici imaju pravo na mjesečnu naknadu, a ako da, koliku ?
Prima: Kujundžić Milan <milan.kujundzic@miz.hr>, Plazonić Željko <Zeljko.Plazonic@miz.hr>, lucian.vukelic@hzzo.hr, Veronika Laušin <veronika.lausin@hzzo.hr>, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku <odbzdravstvo@sabor.hr>, gradonacelnik@zagreb.hrmilan.bandic@zagreb.hr, “Minist.za obit.mlade i soc. politiku” <ministarstvo@mdomsp.hr>, Predsjednica <ured@predsjednik.hr>, domagoj.besker@sabor.hrklub-hds-hsls@sabor.hrklub.sdss@sabor.hrklubglas@sabor.hrklubhdz@sabor.hrklubhss@sabor.hrklubids@sabor.hrklubmost@sabor.hrklubnm@sabor.hrklubnz@sabor.hrklubphsnaga@sabor.hrklubsdp@sabor.hrklubzivizid@sabor.hrzic@sabor.hrpredsjednik@vlada.hr, Beroš Vili <Vili.Beros@miz.hr>, Dulibić Tomislav <Tomislav.Dulibic@miz.hr>, Drakulić Velibor <Velibor.Drakulic@miz.hr>

 

 

 

Poštovani

ponavljamo Vam ovaj upit (od 6.6.2018.). Do danas nismo  dobili nikakav odgovor. Oboljeli svaki dan postavljaju upite, a odgovora od institucija nema! Jesu li oboljeli u središtu vašeg odlučivanja?

U očekivanju odgovora želimo Vam obilje zdravlja sa prve crte oboljelih?

 

U dobroj vjeri

S poštovanjem

U Zagrebu 27.6.2018.

 

UHP-a

Marijo Drlje

 

0