Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, pitali smo ministra Kujundžića kojoj se inspekciji oboljeli treba žaliti kada je nezadovoljan sa kupljenim proizvodom u stomatologiji i je li mora dobiti pisano jamstvo za taj kupljeni proizvod?

Kada oboljeli nije zadovoljan sa proizvodom koji kupi u stomatologiji, koja su njegova prava i kojoj inspekciji se može žaliti?

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/

https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr

U Zagrebu 11.6.2018.

 

Poštovani

ovdje možete pročitati dopis koji smo uputili ministru Kujundžiću i drugima o jamstvima kada oboljeli kupi neki proizvod u stomatologiji:

11.4.2018. Upit HKDM, MIZ-u i HZZO

S poštovanjem

Marijo Drlje dipl.oec

0