Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, jesu li u manjim gradovima onkološki bolesnici u težoj situaciji od istih bolesnika u većim gradovima u Hrvatskoj?

Struka zabrinuta za buduće liječenje onkoloških bolesnika

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
 https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/
https://www.facebook.com/udrugahrvatskihpacijenata.hr/  

U Zagrebu 17.5.2018.

Poštovani

dobili smo dopis u kome se ukazuje na moguće buduće probleme u liječenju onkoloških bolesnika. Dopis možete pročitati ovdje: 9.5.2018. Onkološki bolesnici,budući problemi u njihovom liječenju

9.5.2018.Mišljenje HDIO- str.1 STRUKA zabrinuta za oboljele

9.5.2018.Mišljenje HDIO-str.2 STRUKA zabrinuta za oboljele

0