Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, naši prijedlozi i komentari u javnoj raspravi na Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Ovo su naši prijedlozi i komentari u javnoj raspravi na Nacrt prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštitiUdruga hrvatskih pacijenata (UHP)

Tratinska 27/1 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb​.
udrugahrvatskihpacijenata.hr ​ ili na fb​ 
e-mail:marijodrlje1@gmail.com
U Zagrebu 22.4.2018.

Poštovane/i

Imate prilike sudjelovati u javnoj raspravi i reći ne nastavku privatizacije općeg dobra solidarnog javnog zdravstvenog sustava.

Javna rasprava na Nacrt prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti je u tijeku i traje do 4.5.2018.

Naše komentare i prijedloge na Nacrt prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti možete pročitati na:

22.4.2018. ZAKON O ZDR. ZAŠTITI,Prijedlog UHP. NE prijatizaciji SJZS, depolitizacija SJZS. Javna rasprava

1+