Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje, na naše otvoreno pismo o poskupljenju nekih lijekova i do 80 % od 1.3. 2018. dobili smo odgovor od HZZO-a

Na odgovor Glasnogovornika HZZO na naše otvoreno pismo o poskupljenju lijekova i mi smo odgovorili Glasnogovorniku HZZO-a


Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27/1 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb

 

UHP/18-12

U Zagrebu 8.3.2018.​

Po​š​tovana gospođo​ Novaković​

po naš​im saznanjima u ovom dopisu napisali ste ​neistine (nas liječnici uče da je ​

najdjelotvornija terapija najjeftinija …. ) jer lijekovi

​ sa liste B ​o kojima je riječ​ (iz otvorenog pisma Ministru 7.3.2018.)​ ,i ne samo o tim lijekovima, a ​iz mnogih naših​ iskustava imaju bolja djelovanja od lijekova na listi A

​. U privitku je iskustvo samo jednog oboljelog, kojemu su poslije mnogo truda liječnici pronašli odgovarajuću terapiju, a onda ste mu je vi poskupili za 82%.​ ….u zemlji koja nema inflaciju, Bogu hvala.

Vi ste po nama​ ovim dopisom ponizili i​ omalovaž​ili mnoge

​ odgovorne​ liječ​nike na prvoj crti oboljelih koji svaki dan vode brigu o oboljelima. U praksi mnogi odgovorni liječnici svaki dan traže najdjelotvorniju terapiju za oboljele​ …. i onda kada poslije puno truda pronađ​u najdjelotvorniju terapiju za oboljelih vi nekima preko noć​i poskupite lijek za 82%. …..

​ Pitamo Vas je li Vi to lobirate (ako da u čijem interesu?) da neki oboljeli​ koriste terapiju koja im nije djelotvorna?

​Vi ste se ovim odgovorom na naše otvoreno pismo od 7.3.2018. Ministru zdravstva i Ravnatelju HZZO-a​ po nama “narugali” oboljelima jer bi se moglo protumačiti  iz Vašeg odgovora da naš osiromašeni (ako ne znate Hrvatska je druga najsiromašnija zemlja u EU) Hrvatski puk eto ne želi koristiti lijekove sa liste A već insistira na lijekovima sa liste B koji se doplaćuju. Po našim iskustvima to je potpuno netočno jer odgovorni i humani liječnici tražeći najdjelotvorniju terapiju i uvijek krenu sa lijekovima sa liste A, a kada vide kroz neko vrijeme da ti lijekovi sa liste A ne pomažu nekim oboljelima, idu na lijekove sa liste B pitajući pri tome oboljele mogu li te lijekove doplačivati. Pitamo Vas zašto reda radi koristiti neke lijekove sa liste A ako ne pomažu oboljelima, zar to onda nisu “najskuplji ” lijekovi?

U dobroj vjeri

S postovanjem
Marijo ​Drlje​

_____________________________________________________________________
četvrtak, 8. ožujka 2018. korisnik Glasnogovornik Zavoda <Glasnogovornik@hzzo.hr> napisao je:

Poštovani,

Postupci stavljanja lijekova na osnovnu i dopunsku listu lijekova, te izračuni cijena takvih lijekova detaljno su propisani važećim pravilnicima kojih se u svojem postupanju Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) mora pridržavati.

Nedavno je završen postupak javnog nadmetanja za utvrđivanje cijena lijekova za osnovnu i dopunsku listu lijekova, sve u skladu s važećim pravnim propisima. HZZO je na temelju utvrđenih terapijskih skupina utvrdio referentnu cijenu za svako pojedino pakiranje lijeka koji se već nalazi na važećim listama lijekova HZZO-a i ona predstavlja iznos koji će plaćati HZZO. Nositelji odobrenja za pojedine svoje lijekove u tom postupku imaju mogućnost očitovati se na način da smanje cijenu originalnog pakiranja lijeka na razinu referentne cijene kako bi se lijek mogao rasporediti na osnovnu listu lijekova, odnosno, imaju mogućnost smanjiti cijenu originalnog pakiranja lijeka kako bi smanjili iznos doplate osiguranim osobama, ako lijek bude raspoređen zbog visoke cijene na dopunsku listu lijekova.

Ovisno o očitovanju Nositelja odobrenja za pojedine lijekove i njihove spremnosti da prihvate referentnu cijenu lijeka ili snize cijenu originalnog pakiranja lijeka, lijekovi su razvrstani na osnovnu i dopunsku listu lijekova, što je prihvatilo Upravno vijeće HZZO-a i navedene odluke sa cjelovitim listama su u primjeni od 1. ožujka 2018. godine. Na dopunskoj listi lijekova se nalaze lijekovi s višom razinom cijene u odnosu na cijenu lijekova s osnovne liste lijekova.

Lijekovi za liječenje šećerne bolesti raspoređeni su u nekoliko referentnih skupina. Navedeni lijekovi raspoređeni su u referentnu skupinu zajedno s ostalim inhibitorima dipeptidil-peptidaze 4. Nositelji odobrenja koji su odgovorni za promet tih lijekova nisu prihvatili referentnu cijenu za navedenu skupinu pa su zbog svoje više cijene originalnog pakiranja lijekovi uvršteni na dopunsku listu lijekova s doplatom u iznosu razlike između cijene originalnog pakiranja lijeka i referentne cijene.

Na osnovnu listu lijekova stavljene su kliničke paralele navedenih lijekova za koje su nositelji odobrenja ponudili cijene za originalno pakiranje koje su na razini referentne cijene ili niže.

Radi se o lijekovima koji se primjenjuju u istim indikacijama te su podjednakog učinka i neškodljivosti, a pacijenti ih mogu dobiti bez nadoplate. U slučaju da pacijent ne želi nadoplaćivati lijek te želi lijek s osnovne liste, upućujemo ga da se javi izabranom liječniku zbog promjene terapije.

S poštovanjem,
Nataša Milanković

Služba za odnose s javnošću

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Margaretska 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

 

From: marijo drlje [mailto:marijodrlje1@gmail.com]
Sent: Wednesday, March 7, 2018 1:44 PM
Subject: Fwd: Kako je moguće da u zemlji bez inflacije neki lijek za oboljele može poskupiti 80-tak %?

 

 

 

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)

Tratinska 27/1 (poštu slati na  Kopernikova 3)

Zagreb

Poštovani

kao u privitku.

Svako dobro i obilje zdravlja vam želimo sa prve crte oboljelih.

U dobroj vjeri.

S poštovanjem

Predsjednik
Marijo Drlje dipl.oec

 

https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/2018/03/07/udruga-hrvatskih-pacijenata-marijo-drlje-pitamo-gos-ministra-kujundzica-kako-je-moguce-poskupljenje-nekih-lijekova-za-oboljele-od-1-3-2018-za-80-tak/

1+