Udruga hrvatskih pacijenata – Marijo Drlje ovdje možete pročitati odgovor Ministarstva pravosuđa o naplati ovrha zbog 25 kn duga u SJZS.

Ovrhe za neplaćenu participaciju

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27/1 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb

Udruga hrvatskih pacijenata. Marijo Drlje ponavljamo zamolbu ministru Kujundžiću, zaustavite ovrhe zbog 25 kn duga. Pisali smo Vam 27.9.2017. do sada niste ništa učinili po pitanju ovrha.

———- Proslijeđena poruka ———-
Šalje: Pitanja – Ministarstvo Pravosudja RH <Pitanja@pravosudje.hr>
Datum: 6. veljače 2018. u 19:18
Predmet: FW: Ovrha za neplaćenu participaciju
Prima: “marijodrlje1@gmail.com” <marijodrlje1@gmail.com>


Poštovani gospodine Drlje,

 

Povodom Vašeg upita u vezi s provedbom ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, očitujemo se kako slijedi.

 

Člankom 22. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. i 73/17.; dalje u tekstu: OZ) propisano je da se ovrha određuje na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave, ako OZ-om nije drukčije određeno.

 

Člankom 31. stavkom 1. OZ-a propisano je da je vjerodostojna isprava, prema OZ-u, račun, mjenica i ček s protestom i povratnim računima kad je to potrebno za zasnivanje tražbine, javna isprava, izvadak iz poslovnih knjiga, po zakonu ovjerovljena privatna isprava te isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom ispravom. Računom se smatra i obračun kamata.

 

Člankom 278. OZ-a propisano je da javni bilježnici odlučuju o prijedlogu za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave u skladu s odredbama OZ-a. Ako javni bilježnik ocijeni da je prijedlog za ovrhu dopušten i osnovan, donijet će rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave i dostaviti ga strankama.

 

Ovrhovoditelj nije dužan prije pokretanja ovršnog postupka dostaviti opomenu dužniku kojom ga obavještava o postojanju dugovanja već je isti ovlašten, ako njegova tražbina ne bude podmirena po dospijeću, pokrenuti postupak prisilne naplate radi ostvarenja njegove tražbine pri čemu je na ovrhovoditelju izbor predmeta i sredstva ovrhe.

 

Protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave može se podnijeti prigovor u roku od osam dana od primitka rješenja o ovrsi. Prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave odgađa provedbu ovrhe.

 

U odnosu na dio upita koji se odnosi na osporavanje primitka računa i opomene, ističemo kako je odredbom članka 8. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 112/99., 129/00., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 96/08., 84/08., 123/08., 57/11., 25/13. i 89/14.), koji se supsidijarno primjenjuje u ovršnom postupku u skladu s odredbom članka 21. OZ-a, propisano da sud odlučuje koje će činjenice uzeti kao dokazane prema svom uvjerenju na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno, a i na temelju rezultata cjelokupnog postupka.

 

Ministarstvo pravosuđa u okviru svoje nadležnosti nije ovlašteno komentirati poslovnu politiku pravnih osoba koji se u postupcima ovrhe mogu pojaviti u svojstvu ovrhovoditelja niti pružati konkretne savjete ili pomoć u predmetnom slučaju.

 

S poštovanjem,

 

Republika Hrvatska

Ministarstvo pravosuđa RH

Samostalna služba za odnose s javnošću
e-mail: pitanja@pravosudje.hr

web: www.mprh.hr

 

 

 

 

0