Marijo Drlje, gospodine ministre Kujundžiću čemu služi Vaše Povjerenstvo, ako ja kao član tog Povjerenstva ne mogu dobiti Zapisnik poslije održanog sastanka?

Jesu li neka Povjerenstva samo (ukras demokracije) pokriće za odluke donesene puno prije njihovog osnivanja?

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb.

U Zagrebu 9.11.2017.

Sastanak Povjerenstva Ministarstva zdravstva za utvrđivanje kriterija za izradu mreže bolničkih zdravstvenih ustanova

 Ministru i svim članovima Povjerenstva

Poštovane/i

odmah na početku još jednom se ispričavam što sam upao u riječ prof. Primorcu dok je spominjao socijalizam i Titu (ipak to nije bila tema).

​  Solidarno zdravstvo i civilizaciju je stvarao početkom 20.st.  veliki akademik Andrija Štampar puno prije socijalizma i Tita​

Oni koji ne razume SJZS i o čemu govorim, predlažem im neka prolistaju Bibliju.

Na kraju sastanka održanom 9.11.2017. u 14.00 sati u MIZ-a spominjali se se neki zaključci sa ovog sastanka koji su meni ostali za sada nepoznati. Molim Vas za Zapisnik sa sastanka.

Kada je u pitanju moje izlaganje molio bih Vas da u zaključke uđe bar sljedeće što sam govorio:

  1. Mi u UHP-a smo PROTIV bilo kakvih smanjenja prava pacijenata (protiv smo uvođenje novih košarica usluga i sl). na liječenje u solidarnom javnom zdravstvenom sustavu (SJZS) što su neki tražili na sastanku.

Mi smatramo da su prava pacijenata definirana Ustavom i da smo socijalna država u kojoj pravo na liječenje je definirano na načelu solidarnosti na zlatnom standardu.

2. Mi smatramo da novca u SJZS ima dovoljno a potrebno je učiniti sljedeće kako bi se riješili dugovi u SJZS:

a) objediniti javnu nabavu što bi donijelo uštedu i možda do milijardu kn.
b) Država mora uplaćivati svoj dio u HZZO-e
c)  maksimalno tražiti odgovornost na svim razinama upravljanja pa i vlastitom imovinom (za loše poteze kao i nagrađivanje za sve dobre odluke u SJZS )

Sigurni smo ako se ovo napravi da je SJZS u suficitu
​ i nema nikakve potrebe za nastavkom tajkunizacije SJZS.​

3.U SJZS se moraju svi kapaciteti staviti u pun pogon i poslije podne i onda ako to nije dovoljno otvoriti mogućnost suradnje sa privatnim uslugama ali definirati stroga pravila i objaviti ih javno.

4.Po nama urušavanja SJZS je počelo onog trenutka kada se je dopustilo miješanje praksi, a ako se želi spasiti i ojačati SJZS treba zabraniti miješanje praksi.

5.. Mi u UHP-a nemamo ništa protiv privatnog zdravstva koji su na tržištu i razvijaju svoj biznis privatnim kapitalom kao npr dr Gabrić i drugi

Na kraju sve pitamo što to mogu napriviti privatne klinike i polu klinike a ne može recimo KBC Rebro Zagreb​?

Srdačan pozdrav i obilje zdravlja vam želim sa prve crte oboljelih.

U dobroj vjeri

Marijo Drlje

Napomena:
do sada sam dva puta tražio zapisnik sa održanog sastanka 9.11.2017. ali nikakav odgovor nisam do danas, 30.11.2017. dobio!

Proslijeđena poruka
Šalje: marijo drlje <marijodrlje1@gmail.com>
Datum: 9. studenoga 2017. u 19:04
Predmet: Fwd: Sastanak Povjerenstva Ministarstva zdravstva za utvrđivanje kriterija za izradu mreže bolničkih zdravstvenih ustanova
Prima: Plazonić Željko <Zeljko.Plazonic@miz.hr>, Kujundžić Milan <milan.kujundzic@miz.hr>

 

 

0