Udruga hrvatskih pacijenata, Marijo Drlje najoštrije smo protiv štrajka liječnika PZZ jer smatramo da će to jako ugroziti prava oboljelima. Oboljeli i njihovo zdravlje moraju biti na prvom mjestu u SJZS.

Otvoreno pismo ministru Kujundžiću i Ravnatelju HZZO-a

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Kopernikova 3
Zagreb

E-mail: marijodrlje1@gmail.com

U Zagrebu 3.10.2017

 

Otvoreno pismo Ministru zdravstva  prof. dr. Kujundžiću i Ravnatelju HZZO-a dr Dorčiću

 Poštovani gospodine Ministre,

Oboljeli i njegovo zdravlje mora biti na prvom mjestu pri svakom odlučivanju u SJZS, a ne više novca (je li to možda pohlepa?) za neke lobiste koji rade u SJZS (i imaju solidne plače za naše uvjete), a lobiraju za tajkunizaciju-privatizaciju.

Ne nastavku tajkunizacije-privatizacije solidarnog javnog zdravstvenog sustava (SJZS).

Ne donošenju novih košarica usluga ni po koju cijenu. Zdravlje osiromašenog hrvatskog puka ne smijete pretvoriti u robu pa tko ima novca neka kupi i liječi se, a tko nema novca neka trpi i čeka zakon biologije ….

Od Vas gospodine Ministre zdravstva tražimo da zabranite po svaku cijenu donošenje novih košarica usluga tamo gdje do sada nisu uvedene. Po nama u UHP-a ukoliko dopustite nastavak tajkunizacije – privatizacije kroz donošenje novih košarica usluga,  tamo gdje do sada nisu uvedene  npr  u obiteljsku medicinu po nama bi ostavilo većinu našeg osiromašenog hrvatskog puka bez kvalitetne zdravstvene zaštite na načelu solidarnosti na zlatnom standardu.

Želimo Vas podsjetiti, Hrvatska je na 2. mjestu po siromaštvu u EU. Jesu li toga svjesni zagovorenici tajkunizacije –privatizacije SJZS?

 

……. vezano uz izjavu ( je li to ucjena?)  J. R objavljenu u dnevnom tisku 2. listopada 2017. kojom se unaprijed određuje „smjer“ novog zakona o zdravstvenom osiguranju (jer će u protivnom liječnici primarne zaštite stupiti u štrajk), dostavljamo naše viđenje smjera i nužnih reformi u zdravstvu koje su vezane uz primarnu zaštitu.

 

  1. Sve promjene trebaju voditi boljem liječenju i većoj korisnosti za pacijente.

 

Najavljena „košarica usluga“ (kao u stomatologiji) znači da će liječnici primarne zaštite znatan dio usluga moći (ali i htjeti) naplatiti od pacijenata. Mi, pacijenti, imamo puno povjerenje u liječnike i nadamo se da nismo liječeni tvarima i/ili postupcima koje su nepotrebni, bez obzira jesu li u košarici ili nisu. Drugim riječima, nadamo se da će novi zakon osigurati  liječenje na načelu solidarnosti na zlatnom standardu, a ne mogućnost (većim ili manjim tajkunima) zarađivanja na našoj bolesti.

 

  1. Sve promjene trebaju voditi što boljem položaju i većoj jednakosti liječnika u javnom zdravstvu.

Je li sadašnje stanje povlaštenosti liječnika koncesionara u primarnoj zaštiti u odnosu na liječnike u domovima zdravlja i/ili bolničke liječnike ne samo što narušava cjelovitost javnog zdravstva, nego je i duboko  nepravedno? Je li stanje  nepravedno  kako u financijskom tako i u moralnom smislu. Svi liječnici koji rade u javnom zdravstvu trebaju biti u istom pravnom, financijskom i moralnom položaju – to će po nama stvoriti uvjete suradnje i dijeljenja odgovornosti za zdravlje pacijenata.

  1. Liječnicima primarne zaštite koji ne žele biti u sustavu javnog zdravstva i u jednakom položaju s bolničkim liječnicima treba omogućiti otvaranje privatnih ordinacija koje su na slobodnom tržištu, odnosno koje nemaju ugovor s HZZO-om.

Svim liječnicima u primarnoj zaštiti koji nisu zadovoljni radom u javnom zdravstvu i koji žele poseban položaj „privatnika i ugovor s javnim“ treba omogućiti otvaranje privatne ordinacije koje su na slobodnom tržištu, bez ugovora s HZZO-om. Tako će dio liječnika s viškom poduzetničkog duha i možda manjkom odgovornosti za javno zdravstvo moći ostvariti svoje ciljeve i želje bez uzurpacije javnog zdravstva.

  1. Treba nagrađivati liječnike koji daju zdravlje, a ne one koji stvaraju bolest.

Ukoliko je poticanje na bolji rad nužno, poticanjem se moraju nagrađivati liječnici koji daju više zdravlja, a ne koji proizvode više medicinskih usluga. Dakle, treba vrednovati one liječnike u primarnoj zaštiti čiji su pacijenti

 

 

zdraviji i koji imaju manju potrebu za korištenjem zdravstvenih usluga, a ne obratno – nagrađivati liječnike koji imaju što bolesnije pacijente i koji time proizvode veliki broj medicinskih usluga. Na sadašnji način vrednovanja, najbolje su plaćeni oni liječnici koji proizvode najviše zdravstvenih usluga, drugim riječima čiji su pacijenti najbolesniji.

 

  1. Treba ponovo raspodijeliti pacijente kako bi se osigurala bolja zdravstvena skrb.

Skupljanje što većeg broja pacijenata samo zbog veće glavarine doveo je po nama do pada vrsnoće liječenja kroz dva činitelja: pacijentima se možda ispunjavaju sve njihove želje (liječnici „zlatne ribice“) čime pacijenti gube liječnika i dobivaju ispunjavače želja te kroz nedostatak vremena za liječenje zbog prevelikog broja pacijenata. Uz to, ponovna će podjela pokazati koliko nam liječnika stvarno nedostaje.

 

  1. Zdravstvo je, kao i policiju i vojsku, nužno depolitizirati

Sustav političkih komesara koji se voljom vladajućih stranaka mijenjaju svake četiri godine treba ukinuti. Zdravstvo je prevažno da bi bilo igračka prolaznih političara. Uz to Kodeks medicinske etike nalaže liječnicima jednako postupanje prema svim pacijentima pa bi, primjerno tome, bilo logično da se uopće ne bave politikom. Ukoliko neke liječnike politika ipak više privlači od njihovog poziva tada im treba omogućiti bavljenje politikom, ali ih lišiti mogućnosti bilo kakve upravljačke zadaće u javnom zdravstvu.

 

  1. Nužno je uvesti novi sustav upravljanja domovima zdravlja u kojemu će, lišeni političke tlake, sami liječnici voditi, ustrojavati i unaprjeđivati svoj rad.

Umjesto brige samo o svojoj ordinaciji, liječnicima primarne zaštite treba omogućiti skrb o cijelom sustavu primarna zaštite. Nitko kao oni nije upućen u sve tajne primarnog zbrinjavanja pacijenata i nitko do oni ne zna bolje što su važnosti u pojedinoj gradu / županiji. U depolitiziranom zdravstvu, sa stalno rotirajućim upravnim vijećem i rotirajućim ravnateljem doma zdravlja, svi će liječnici ravnopravno sudjelovati u vođenju primarne zaštite.

  1. Svim je liječnicima u javnom zdravstvu nužno osigurati primjerene plaće sukladno mogućnostima i mogućnost napredovanja kao i mogućnost odlučivanja o radu primarne zaštite.

 

Liječnici su predragocjeni da bismo ih izgubili zbog niske plaće, nemogućnosti napredovanja ili nemogućnosti odlučivanja (osim ako nisu u vladajućim strankama).

Nažalost ima i nekih koje se bave samo kuknjavom za više novca (je li to pohlepa?). Pitamo Vas je li se ti neki bave sami sobom i svojim džepom, a ne vodeći računa o kvalitetnom liječenju većine našeg osiromašenog hrvatskog puka.

Želimo naglasiti da podržavamo svačije pravo na svoj stav i mišljenje, a sve pustimo sudu vremena.

Predlažemo da svi skupa na temeljima velikog akademika Andrije Štampara učimo i idemo naprijed u blagodati civilizacije, a ne nazad u mrak 19. stoljeća …

U dobroj vjeri.

S poštovanjem

Predsjednik
Marijo Drlje dipl.oec.

0