Odgovor ministarstva na UHP-ov dopis: “Osvrt UHP-a na reformu zdravstva od 1 rujna 2013. godine “

  • Objavljen: 17. Listopad, 2013; 11:21

Orginalni dopis UHP-a pogledajte  ovdje  https://udrugahrvatskihpacijenata.hr/2013/09/06/osvrt-uhp-a-na-reformu-zdravstva-od-1-rujna-2013-godine

Slijedi odgovor Ministarstva Zdravlja.

 

PREDMET: Osvrt UHP-a na reformu zdravstva od 1 rujna 2013. godine

odgovor, dostavlja se

Veza: Vaš dopis UHP/13-45. , 06.09.2013.

Poštovani,

Zahvaljujemo na Vašem dopisu koji je Ministarstvo zdravlja zaprimilo 10. rujna 2013. godine te Vas izvješćujemo kako slijedi:

Liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti zbog svog neposrednog pristupa populaciji nositelji su integriranosz pristupa zdravlju primjenom mjera unaprjeđenja zdravlja, prevencije bolesti liječnja i rehabilitacije uz ukljuečenje patronažne djelatnosti koja provodi planirane aktivnosti u obitelji i zajednici. Poslove u zdravstvenoj djelatnosti na primarnoj razini obavljaju kao nositelji tima doktori medicine, specijalisti opće/obiteljske medicine, specijalisti pedijatrije, ginekologije, medicine rada (i sporta), školske medicine, specijalisti hitne medicine, doktori dentalne medicine, specijalisti epidemiologije, zdravstvene ekologije i javnog zdravstva, specijalisti medicinske biokemije, primalje, patronažne sestre, medicinske sestre i magistri farmacije.

Optimalnim razvitkom djelatnosti na primamoj razini zdravstvene zaštite nastojat će se osigurati rješavanje 80% svih zdravstvenih potreba stanovništva. Savjetovanje s doktorom opće/obiteljske medicine prije savjetovanja sa specijalistom ili prije ostvarivanja bolničkog Iiiečenja uključuje procjenu zdravstvenoga stanja pacijenta na objektivan, transparentan i nediskriminirajući način, utemeljen na medicinskim razlozima i bez dodatnih opterećenja pacijentima koji traže zdravstvenu zaštitu, s tim da se odluke donose na najbrži mogući način.

Ministarstvo zdravlja cjelovito sagledava rješenja i svoje aktivnosti usmjerava zacrtanim okvirima iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012-2020. („Narodne novine” broj 116/12).

S poštovanjem,

MINISTAR

prof.dr.sc. Rajko Ostojić, dr. med.

Orginalni dokument, ovdje; odgovor Ministra Ostijića, UHP-u-reformaZdravstva2013

0