UHP-a,Drlje. Kada se obdukcija mora obaviti bez dopuštenja obitelji i kada obitelj može zatražiti obdukciju?

Odgovor MIZa pročitajte ovdje

Na pitanje UHP-a:

“Je li obdukciju mora napraviti zdravstvena ustanova na traženje obitelji i da li zdravstvena ustanova smije napraviti obdukciju ako se tome protivi obitelj?

pristigao je odgovor Ministarstva zdravlja koji objavljujemo u cijelosti:

Poštovani,

Vezano uz Vaš upit UHP/13-33 od 27. svibnja 2013. godine o provedbi obdukcije kada je osoba umrla u zdravstvenoj ustanovi, izvješćujemo Vas kako slijedi:

Utvrđivanje uzroka smrti i obdukcija regulirano je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine” broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 8411 I, 12/12, 35/12, 70/12 i 144/12 u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnikom o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti („Narodne novine” broj 46/11, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Sukladno odredbi članka 193. stavak 1. točka 4. Zakona obdukcija se provodi kada je osoba umrla u zdravstvenoj ustanovi. Ravnatelj na zahtjev uže obitelji umrle osobe u sporazumu s rukovoditeljem ustrojstvene jedinice i patologom može odlučiti da se obdukeija ne provodi u skladu s odredbom članka 194. stavak 1. Zakona.

Iznimno, iz stavka 1. članka 194., a temeljem članka 194. stavak 2. Zakona, obdukcija se mora provesti ako je osoba umrla u zdravstvenoj ustanovi:

  1. ako se radi o neprirodnoj smrti ili smrti nepoznatog uzroka;
  2. ako smrt nastupi tijekom dijagnostičkog ili terapijskog zahvata;
  3. ako smrt nastupi u roku od 24 sata od prijama osobe u zdravstvenu ustanovu;
  4. ako je osoba sudjelovala u kliničkom ispitivanju lijeka ili medicinskog proizvoda, odnosno drugom znanstvenom ispitivanju u zdravstvenoj ustanovi;
  5. u slučaju smrti osobe čiji se dijelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja sukladno posebnom zakonu.

Kada zahtjev za obdukciju postavi obitelj umrle osobe obdukcija se provodi sukladno odredbi članka 193. stavak 2. točka 3. Zakona. Obdukcija umrle osobe u zdravstvenoj ustanovi provodi se na trošak obveznika plaćanja troškova liječenja umrle osobe, a na zahtjev i trošak obitelji umrle osobe kada je smrt nastupila izvan zdravstvene ustanove.

0