Marijo Drlje, neka naša iskustva u Udruzi hrvatskih pacijenata o listama čekanja

Večernji list. Na listama čekanja 1,208,408 pacijenata. I neka naša iskustva u UHP-a

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Kopernikova 3
Zagreb,   9.5.2017.
marijodrlje1@gmail.com

Neka naša iskustva u Udruzi hrvatskih pacijenata (UHP) sa LISTAMA ČEKANJA u solidarnom javnom zdravstvenom sustavu (SJZS). Pozivamo i vas, recite nam ako želite o vašim iskustvima sa listama čekanja u SJZS.
Navesti ćemo samo neka naša saznaja o listama čekanja.
– na MR čeka 1. pacijent 370 dana, 2. pacijent 14 mjeseci, 3. pacijent 15 mjeseci….
– CT čeka 14 mjeseci…. oboljeli je naručen u 7 mjesecu 2016 za 9. mj. 2017!
– EMNG čeka se 5 i po mjeseci
– 6 mjeseci čeka na pregled kod onkologa a radi se o nepokretnoj pacijentici kod koje je na RTG snimci izražena sumnja na tumorske stanice…
– 7 mjeseci čeka na kontrolni pregled kod Fizijatra, a oboljeli je završio tek prvih 10 dana fizikalne terapije….oboljelog i dalje boli, a mora čekati kontrolni pregled Fizijatra više od 7 mjeseci ! Nema novca za privatno liječenje.
– 11 mjeseci čeka na već odobrenu fizikalnu terapiju u kući.Radi se o teško oboljelom (nepokretan je) itd, itd. itd
Ukoliko želite iznijeti neka svoja iskustva to možete iznijeti u komentarima ili na moj mail: marijodrlje1@gmail.com
Pitamo Ministra zdravstva i Ravnatelja HZZO-a koje liste čekanja su medicinski opravdane i kada čete donijeti ROKOVE za pojedinu dijagnostičku pretragu u kojima oboljeli mora dobiti uslugu?
Želimo svima vama obilje zdravlja sa prve crte oboljelih.
S poštovanjem
Marijo Drlje
U dobroj vjeri prenosimo tekst iz vecernji.hr o listama čekanja.

0