Odgovor Ministarstva zdravlja na upit UHPa: “Kada i pod kojim uvjetima osiguranik HZZO-a može dovesti liječnika izvana (koji nije zaposlenik u SJZS) za liječiti se u SJZS?”

Kada mi obični smrtnici možemo dovesti liječnika izvana (SJZS) i liječiti se u SJZS?

marijodrlje1@gmail.com

Udruga hrvatskih pacijenata zaprimila je odgovor Ministarstva zdravlja na upit:

UHP-a, Kada osiguranik HZZO-a može dovesti liječnika izvan SJZS i liječitii se u SJZS

Umjesto našeg komentara to prepuštamo vama a

Odgovor prenosimo u cijelosti:


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVLJA 
KLASA: 230-03/14-04/02 URBROJ: 534-07-1-2-2/2-14-2 Zagreb. 22. siječnja 2014. 

Udruga hrvatskih pacijenata 

n/p gospodin 

Marijo Drlje 

Poštovani, 

Vezano uz Vaš upit koji se odnosi na uvjete pod kojima osiguranik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje može dovesti liječnika iz inozemstva izvještavamo Vas sljedeće: 

Sukladno raspisu ovog Ministarstva Klasa:217-02/04-01/20 Urbroj: 534-06- 03-02/2-04-1 od 20. listopada 2004. godine, svaka zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj, koja radi obavljanja odredenih medicinskih zahvata i/ili sudjelovanja u provedbi edukacije i ili radi stručnog usavršavanja, poziva stranog stručnjaka, treba prethodno ishoditi suglasnost Ministarstva zdravlja.

Prilikom podnošenja zahtjeva Ministarstvu, potrebno je dostaviti podatke o stranom zdravstvenom djelatniku i o njegovu ispunjavanju uvjeta. Sukladno pravilima EU, strani zdravstveni djelatnik mora imati valjano odobrenje za rad izdano od nadležne komore zemlje prebivališta te mora u zdravstvenoj ustanovi vršiti postupke radi kojih će boraviti u našoj zdravstvenoj ustanovi.

Zdravstvena ustanova u kojoj se bolesnik liječi, iz opravdanih razloga, može omogućiti provođenje određenih zahvata eminentnim stranim zdravstvenim stručnjacima u pojedinim područjima, u svrhu liječenja odredenih bolesnika te u svrhu edukacije domaćih stručnjaka o njegovom pristupu ili metodi u dijagnostičkom ili terapijskom zahvatu i koji pokazuju veću uspješnost od postupaka koji se sada provode.

Ministarstvo zdravlja u posljednje dvije godine izdalo je ukupno 27 suglasnosti za boravak stranih zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj. 


Orginalni dokument možete preuzeti ovdje

Odgovor Ministarstva zdravlja na upit UHPa – Kada i pod kojim uvjetima osiguranik HZZO-a može dovesti liječnika izvana – koji nije zaposlenik u SJZS – za liječiti se u SJZS

0