Udruga hrvatskih pacijenata – pritužba na organizaciju rada administracije u bolnici Vuk Vrhovac a istovremeno pohvala liječnicima i sestrama

Pritužba na organizaciju rada administracije u bolnici Vuk Vrhovac a istovremeno pohvala liječnicima i sestrama

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Kopernikova 3, Zagreb.
Marijo Drlje, predsjednik,  0911877654
U Zagrebu 24.1.2017. 

                                            KB Merkur

 n/p ravnatelja doc.dr. sc. Mario Starešinić, prim.dr. med

 Poštovani gospodine Ravnatelju

Šećerašima je dobra i jednostavna komunikacija vrlo, vrlo važna i više je od pola lijeka.

Slobodni smo Vam prenijeti neka naša iskustva sa administracijom u bolnici Vuk Vrhovac sa zamolbom da se hitno nešto promjeni i da se prestanu po nama nepotrebno  maltretirati oboljeli lošom organizacijom rada administracije.

  1. Naša iskustva sa liječnicima i sestrama u ovoj bolnici su uglavnom vrlo pozitivna. Komunikacija liječnika i sestara sa nama običnim smrtnicima je vrlo dobra, dajemo ovako visoku ocjenu jer su nam iskustva iz drugih ustanova dosta neugodnija i lošija u smislu komunikacije. Možda bi iz drugih ustanova zdravstveni djelatnici mogli dolaziti da nauče komunicirati sa oboljelima od  većine liječnika i sestara u bolnici Vuk Vrhovac.
  2. Nažalost imamo dojam da sve što dobro učine liječnici i sestre bitno umanji administracija koja sebi daje preveliku važnost i „ bahati se“ i od ponekad nebitne stvari kada oboljeli dođe na šalter napravi nepotrebno napuhani balon od nepostojećeg problema (koji se ponekad lako mogu riješiti a zato su valjda i zaposleni tu …) i tu svoju neurozu prenose na nas oboljele. Te neke osobe se ponašaju ponekad po našim iskustvima isključivo kao da je sve crno ili bijelo. Netko bi im morao objasniti da postoji i sivo…Osobno sam razgovarao kroz više godina sa desetak liječnika i sestara i iz tih razgovora sam mogao zaključiti da su i oni neki nezadovoljni jer im se oboljeli žale i da smatraju da bi moglo biti puno bolje i jednostavnije organizirano.

Iz razgovora sa oboljelima sam saznao također nezadovoljstvo sa radom na pultu-administracije u smislu loše komunikacije i nerazumijevanja, čak da neke invalide  sa štakama vračaju sa pulta na redomat po broj (tome sam i osobno bio svjedok i umjesto njega išao sam na redomat) , da kada zovu telefone  01 2353920, 01 23 53 848 se vrlo često nitko ne javlja a ako se netko i javi da ne mogu dobiti očekivano razumijevanje i pomoć.

  1. Posebna priča je naručivanje. Ok ako se mora naručivati na šalteru. Kažemo ako se mora i to neka bude OK ali ako se oboljeli npr naruči 1.1.2017. g za 1.3.2017 godine za očekivati je da se prilikom tog naručivanja uzmu svi podaci od oboljelog i kada dođe termin da oboljeli ide liječniku u ordinaciju direktno na zakazani termin.

Nažalost to nije tako a oboljele se po nama nepotrebno maltretira i kada dođe termin u ovom primjeru 1.3.2017. moraju ponovo na šalter, uzeti broj na redomatu i ponekad čekati i po dva sata u redu. Znate li vi u upravi zašto čeka oboljeli na redu u šalteru i po dva sata kada je prije 2 mjeseca već bio naručen.

Ako ne znate gospodo u ravnateljstvu sada ču vam reći ovu organizacijsku po nama glupost i zapošljavanja nepotrebnog broja administracije koja umjesto da pomaže oboljelom, dešava se ponekad suprotno.

Da gospodo kada oboljeli dođe na zakazani termin u ovom primjeru 1.3.2017. godine on mora uzeti broj na redomatu i čekati red na šalteru ponekad i dva sata ( međuvremenu i zakasni na termin kod liječnika zbog tog nepotrebnog čekanja i javljanja na šalter…) i to samo zato da kada dođe na red na šalter gospođi na pultu dao Potvrdu o narudžbi za taj dan a ova mu kaže idite doktoru????.

Zašto? Zašto? Zašto oboljeli mora čekati red da se javi na šalter kada je već tamo bio prije dva mjeseca kada je naručen. To je po nama suludo, zaostalo , nepotrebno i stvaranje gužvi i privida o velikom poslu a pola toga ne treba po nama raditi.

Evo predlažemo jednostavno rješenje u ovom primjeru kada oboljeli dođe na zakazani termin 1. 3.2017. da ne ide nepotrebno na šalter čekati nepotrebno i po dva sata, već da ide  DIREKTNO tamo gdje je naručen liječniku i preda tu potvrdu o narudžbi sestri ili doktoru a onda na kraju dana sestra ili liječnik kada skupe te narudžbe od oboljelih koji se došli jednostavno predaju na šalter pa neka ti administratori knjiže, kontroliraju ili što već. Ima i drugih prijedloga…..

S ovim našim prijedlogom puno bi se postiglo , smanjile bi se nepotrebno gužve i maltretiranje oboljelih, zadovoljniji bi bili pacijenti ali i liječnici i sestre kojima se mi žalimo a koji su zaista većinom začuđujuće ljubazni kada ih usporedimo sa nekim djelatnicima u drugim ustanovama 

Molimo vas učinite nešto u smislu bolje organizacije i zaštitite nas oboljele ali i naše liječnike i sestre a to se može vrlo jednostavno učiniti ako se to želi. Naveli smo samo jedan jednostavan prijedlog kako to riješiti…

Ovim dopisom ne želimo drvljem i kamenjem na administraciju (ispričavamo se)  jer su oni jednostavno stavljeni u takvu po nama nepotrebnu situaciju a pitanje je koliko su educirani u smislu komunikacije sa oboljelima.

Šećerašima je dobra komunikacija vrlo, vrlo, vrlo važna i više je od pola lijeka!

Pitamo Vas čemu služe suvremeni načini komunikacije, Internet, e-mailovi, telefoni, sms  itd  itd.

Čemu služi informatizacija bolnica?

Zašto nije moguće komunicirati sa e-mailovima sa administracijom jer bi takva komunikacija ostavila trag a kada nitko ne diže slušalicu telefona nema traga….?

U očekivanju odgovora želimo Vam obilje zdravlja sa prve crte oboljelih.

U dobroj vjeri.

S poštovanjem

Marijo Drlje, predsjednik   

Na znanje:

Ministru zdravstva prof. dr. sc Milanu Kujundžiću    dr.med.

Predstojnica, prof.dr.sc. Lea Smirčić Duvnjak, prim, dr.med

1+

Odgovori