Podrška Hrvatskog bioetičkog društva Udruzi hrvatskih pacijenata povodom inicijative da se 2.12. proglasi Danom sigurnog liječenja Objavljen: 02. Prosinac, 2016; 10:41

Hrvatsko bioetičko društvo podržalo Udrugu hrvatskih pacijenata

Udruzi hrvatskih pacijenata (UHP)
Kopernikova 3, Zagreb
marijodrlje1@gmail.com

 

Hrvatsko bioetičko društvo ovim putem izražava svoju podršku Udruzi hrvatskih pacijenata povodom inicijative da se 2. prosinca proglasi Danom sigurnog liječenja.
Sukladno svojoj misiji i ciljevima, Hrvatsko bioetičko društvo potpisuje apele i zahtjeve Udruge hrvatskih pacijenata usmjerene na sigurno liječenje i odgovorno djelovanje svih aktera u sferi zdravstva.
Međutim, smatramo da – uz one aspekte problematike sigurnog liječenja koje se uočava iz perspektive pacijenata i medicinske struke – treba uzeti u obzir i to da se ovdje radi o strukturnim problemima koje treba sagledavati, artikulirati i rješavati sustavno. Pritom mislimo, u prvom redu, na ekonomsko-politički okvir u kojem permanentno nastaju problemi za koje na kraju cijenu plaćaju pacijenti i liječnici.
Zdravstveni je sustav, naime, izložen opasnim trendovima komercijalizacije, što podrazumijeva pretvaranje ljudskog života i zdravlja u puku robu na tržištu, tj. sredstvo manipulacije koja je usmjerena na stjecanje profita „velikih igrača“ kao što su farmaceutske kompanije kojima oficijelne zdravstvene politike i određeni pojedinci, nažalost, često idu na ruku.
Prava pacijenata, na koja se ukazuje u apelima i zahtjevima Udruge hrvatskih pacijenata, neće se moći štititi na zadovoljavajući način i na duže staze ako se, uz svakodnevnu borbu za prava pojedinaca u području zdravstvene skrbi, ne bude paralelno radilo na raskrinkavanju i obesnaživanju tog sustava koji generira probleme ne obazirući se na dobrobit pacijenata, građana, odnosno društva u cjelini.
Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
Predsjednik Hrvatskog bioetičkog društva
U Zagrebu, 29. studenoga 2016.

0