UHP-a ministru Nakiću,tražimo javnu objavu, sastav (članove) formiranih radnih stručnih skupina za reformu SJZS. Imamo pravo znati.

Tražimo javnu objavu, sastav (članove) formiranih radnih stručnih skupina za reformu SJZS. Imamo pravo znati.

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Kopernikova 3
Zagreb
Marijo Drlje, predsjednik, 0911877654

U Zagrebu 7.6.2016.
Republika Hrvatska
Ministarstvo zdravlja,
                                              n/p   ministra, doc. dr. sc Dario Nakić
Poštovani gospodine Ministre,
Udruga hrvatskih pacijenata zaprimila je Vaš dopis od 20. svibnja 2016. u kojem ističete da ste osnovali više stručnih radnih skupina radi predlaganja preustroja svih segmenata zdravstvene zaštite.
Mi o tome ništa ne znamo kao ni naši suradnici po Sporazumu o suradnji a imamo pravo znati.
Tražimo od Vas hitnu javnu objavu svih članova tih Vaših formiranih stručnih radnih skupina jer javnost ima pravo znati.
Smatramo da imamo pravo znati popis članova stručnih radnih skupina jer na taj način možemo doći do spoznaje koga ti ljudi predstavljaju i kakvo zdravstvo forsiraju, za sve naše građane na načelu solidarnosti ili zdravstvo za bogate.
Jesu li to ljudi po svom svjetonazoru koji razumu osiromašeni hrvatski puka, koji sastavlja jedva kraj sa krajem i žele spasiti i ojačati SJZS opće dobro osiromašenog hrvatskog puka ili su to osobe (odnarođene, bliske tajkunima) koje mjesečno možda primaju 10, 15 ili 20 i više tisuća kuna iz solidarnog javnog zdravstvenog sustava (SJZS) i zagovaraju donošenje košarice usluga tj. Vaš standard (za sirotinju) i nadstandard (bogati).
Jesu li to možda lobisti nastavka tajkunizacije SJZS ili…
Nije nam cilj nikoga povrijediti ( ako se netko tako osjeća ispričavamo se) mi jednostavno smatramo da imamo pravo znati i zato Vas pitamo.
SJZS je po nama opće dobro i nema alternativu i hrvatska javnost ima pravo znati tko to ruši i zašto im smeta SJZS.
Ako prođe ova Vaša podjela na standard (po nama za sirotinju) i nadstandard (za bogate) moglo bi cca 3 000 000 osiromašenog hrvatskog puka ostati bez mogućnosti liječenja na zlatnom standardu.
Je li se vi odričete osiromašenog hrvatskog puka?
Ističemo da je Udruga hrvatskih pacijenata zainteresirana pomoći u predlaganju poboljšanja sustava radi pružanja učinkovitije zdravstvene zaštite kao i većega zadovoljstva i korisnika i pružatelja zdravstvenih usluga.
Sukladno članku 10. stavku 1. točki 2. Zakona o pravu na pristup informacijama i mjeri 11.4. Akcijskoga plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast koji je Vlada RH donijela 10. srpnja 2014., sastav svih radnih skupina, njihove zadaće i rokovi trebaju biti javno objavljeni i dostupni javnosti. Stoga Vas pozivamo da sve te odluke javno objavite, a kako do sada nisu (koliko mi znamo) objavljene, da nam ih i proslijedite.
U očekivanju pisanog detaljnog odgovora  želimo Vam obilje zdravlja sa prve crte oboljelih.
U dobroj vjeri.
S poštovanjem,                                                Marijo Drlje

0