Udruga hrvatskih pacijenata pita je li koncesionar-privatnik može dobiti specijalizaciju na teret države a kada završi može li otići raditi van Hrvatske.

Je li Doktor koncesionar obiteljske medicine može dobiti specijalizaciju na teret SJZS

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Tratinska 27/1 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
U Zagrebu 28.4.2016.
Marijo Drlje, predsjednik,  091 18 77654

Republika Hrvatska

Ministarstvo zdravlja,
 n/p   ministra, doc. dr. sc Dario Nakić                                                                               HZZO- n/p ravnateljice Tatjana Prenđa Trupec, mag.ing.el. MBA

 Poštovan gospodine Ministre zdravlja, poštovana gospođo Ravnateljice HZZO-a


molimo Vas za nekoliko odgovora na pitanja a koja nismo mogli dobiti od dr. M.M.
1. Je li dr M. M. još osobno radi u Hrvatskoj u ordinaciji u R…….. jer se tako javno predstavlja  a ako radi u kojoj ulozi radi?
2. Je li dr M.M. otišao raditi izvan  Hrvatske a zadržao ordinaciju u R. i umjesto njega radi netko drugi?
3. Je li dr M.M. može raditi i zarađivati izvan Republike Hrvatske a zadržati ordinaciju u HR i od HZZO-a primati i dalje novce i ovdje zarađivati? Ako je to ipak tako je li to zakonito?
4. Je li dr M.M. bio privatnik-koncesionar ili zaposlenik Doma zdravlja?
5. Ako je dr. M.M privatnik – koncesionar pitamo Vas je li i kada dobio specijalizaciju i ako je koliko je ta specijalizacija koštala nas porezne obveznike.
6. Pitamo Vas je li supruga od dr M. M. dobila specijalizaciju od DRŽAVE tj od nas poreznih obveznika i ako je koliko je koštala?
7. Pitamo Vas ako je dr M.M. bio koncesionar-privatnik i ako je dobio specijalizaciju na teret nas poreznih obveznika  i ako je napustio Hrvatsku, a  ako je sve dobio što je mogao od DRŽAVE, a ipak napustio Hrvatsku, je li to Vama možda  govori da bez obzira i kada neki liječnici dobiju sve što traže napuštaju Hrvatsku?
Je li Vam to govori da ne radite dobru reformu jer po nama teret reforme prebacivate na osiromašeni hrvatski puk?
Ne želimo ni na koji način povrijediti dr M.M (ako se on prepozna i to smatra evo unaprijed mu se ispričavamo) ali smatramo ako je koncesionar-privatnik i dobiva novac iz HZZO-a imamo pravo znati . Zar ne?
Čistim privatnicima u zdravstvu koji rade na tržištu i razvijaju svoj posao sa svojim kapitalom klanjamo se do poda ali neka se maknu od našeg solidarnog novca i SJZS.
Jesu li ovakvi i slični slučajevi možda dobar primjer i kada neki liječnici sve dobije od osiromašenog hrvatskog puka, a ipak odlazi iz Hrvatske, a upravo mi u UHP-a na to i ukazujemo.
Jesmo li mi doista toliko bogata država pa da možemo davati koncesionarima-privatnicima specijalizacije a onda  neki, poslije par godina odu iz  Hrvatske vani liječiti neke druge građane? Je li tu netko zakazao i  ako je tko je?
 Nažalost izgleda da nama običnim smrtnicima koji samo želimo sačuvati opće dobro solidarni javni zdravstveni sustav,  neki liječnici uzmu sve što mogu od ovog osiromašenog hrvatskog puka i koncesije i možda specijalizacije… i odu vani raditi i od tamo nam se možda smiju…
Molimo Vas za točne, detaljne i jednostavne odgovore po postavljenim pitanjima ako Vam je ipak stalo do nas oboljelih običnih smrtnika.
Napomena:
Do 2013. godine dr. M.M je bio vrlo glasan i aktivan u javnom istupanju a onda je naglo se povukao. Pitamo Vas zašto?
dr. Josipa Rodić u Liječničkim novinama 139 05/15  na stranici 59. govori u naslovu “Liječnici koncesionari u neravnopravnom položaju  a u tekstu pod točkom 9. Troškovi stručnog usavršavanja liječnik koncesionar snosi sam, kolegi u bolnici plaća poslodavac (bolnica, dom zdravlja)”
 Pitamo Vas još jednom ako je ovo ovako kako govori dr Josipa Rodić ( koliko znamo vodi udrugu primarnih koncesionara privatnika…) je li bilo moguće (ako je zašto je) da dr M.M bude koncesionar-privatnik i dobije specijalizaciju od nas poreznih obveznika?
Je li svi doktori koncesionari-privatnici mogu dobiti od HZZO-a specijalizaciju ili samo neki ili ne mogu?
Mi u UHP-a uporno govorimo da u SJZS ima novca sasvim dovoljno, samo je pitanje kako se on troši
U dobroj vjeri.
U očekivanju odgovora želimo Vam obilje zdravlja sa prve crte oboljelih.
S poštovanjem
                                                                                           Marijo Drlje dipl.oec.

0