Udruga hrvatskih pacijenata – naš stav o reformi Hitne bolničke službe. Dobili smo odgovor ministra Nakića, koji možete pročitati u nastavku teksta.

Naši stavovi o reformi Hitne bolničke službe

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Kopernikova 3
Zagreb
Marijo Drlje, predsjednik
0911877654
                                                  Republika Hrvatska
Ministarstvo zdravlja,
                                   n/p   ministra, doc.dr.sc Dario Nakić   

Poštovani gospodine Ministre
nemamo ništa protiv primjene Vaših najavljenih novih pravila na hitnim bolničkim prijemima, kojima pacijenti IV i V kategorije, koji ne spadaju u hitne ili životno ugrožene pacijente, uskoro više neće imati pristup.
Jako nas je strah da bi možda neki neodgovorni zdravstveni djelatnici olako mogli rabiti: „niste životno ugroženi i niste za hitnu“.   Strah nas je da netko ne izgubi nepotrebno život.
Ova reforma mora se temeljito do i najsitnijih detalja analizirati  za svaku moguću situaciju donijeti jasan protokol postupanja i odgovornost zdravstvenih djelatnika.
Smatramo da trijažu moraju obavljati kvalificirani liječnici koji moraju odgovarati za svoj rad. Nakon pregleda koji bi po nama morali  obaviti trijažni liječnici (i ostaviti pisani trag za svaki slučaj), takvi bi se pacijenti onda mogli slati na pregled obiteljskom liječniku ili dežurnom liječniku u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Slažemo se da se to regulira, ali se bojimo ako to ne bude kvalitetno pripremljeno da netko ne izgubi glavu, kao što se dogodilo kad je krenula posljednja reforma hitne pomoći.
Čitav projekt  reforme,  treba dobro pripremiti da ne bi došlo do neželjenih ili čak tragičnih posljedica, a bilo bi poželjno da joj prethodi javna rasprava ako se ovo kani stručno, transparentno i odgovorno pripremiti.
Cilj javne rasprave bi morao biti da se što detaljnije analizira,svaka moguća situacija i upoznaju hrvatski građani što ih ubuduće čeka i  izbjegnu mogući sukobi i nesporazumi između oboljelih i zdravstvenih djelatnika.
Smatramo da je bolje potrošiti više vremena od najavljena dva mjeseca pa i 5-6 ili više mjeseci  na kvalitetnu pripremu
Razgovarajući sa liječnicima saznali smo da je kod nekih stanja vrlo teško prosuditi radi li se o hitnom stanju ili ne.
Ne slažemo se da trijažu obavljaju medicinske sestre jer to nije njihov posao.
Mi smatramo da medicinske sestre nisu dovoljno stručne za vršiti trijažu jer je kod nekih stanja teško prosuditi radi li se o hitnom stanju ili ne.
Pitamo Vas gospodine Ministre je li medicinska sestra dovoljno stručna na primjer za ustanoviti puknuće slijepog crijeva, i što ako se dogodi pogreška?Pitamo Vas gospodine Ministre tko će odgovarati za eventualno izgubljeni ljudski život?
Turistička smo zemlja i naši građani koji idu na godišnji imaju pravo na zdravstveno osiguranje 365 dana u godini.
Dobro opremljena organizirana hitna i ambulanta služba važna je i u predstojećoj turističkoj sezoni.
Kada  nekoga naprimjer ubode morski jež ne mora na hitnu, ali sustav mora osigurati ( i obavijestiti) mjesto gdje se takvi slučajevi i drugi lakši slučajevi mogu javiti u svako doba dana, noću,  vikendom i blagdanima.
 Moramo imati kvalitetnu alternativu hitnoj službi a to se mora organizirati tako da svatko ima dostupnu informaciju tko je dežuran i gdje.
Predlažemo i uvođenje besplatne dežurne  telefonske linije svaki dan i to 24 sata na dan za informacije oboljelima, vikendima, blagdanima ili kasno uvečer  kada njihov liječnik ne radi a nađu se u problemima sa zdravljem i trebaju liječničku pomoć.
U očekivanju odgovora želimo Vam obilje zdravlja sa prve crte oboljelih.
U dobroj vjeri
S poštovanjem
 U Zagrebu 6.3.2016                                     Predsjednik
                                                                Marijo Drlje, dipl.oec
Dobili smo odgovor ministra Nakića koji možete pročitati u nastavku teksta.
———- Proslijeđena poruka ———-
Šalje: Nakić Dario
Datum: subota, 12. ožujka 2016.
Predmet: 6.3.2016. Stav Udruge hrvatskih pacijenata o reformi Hitne bolničke službe.
Prima: marijo drlje <marijodrlje1@gmail.com>
Poštovani,
Cilj reforme je da oni kojima treba hitna pomoć i ozbiljno su bolesni tu pomoć dobiju, kvalitetno i na vrijeme. Trijažu će obavljati kadrovi koji su i stručno osposobljeni za takve postupke.
Lijep pozdrav.
Dario Nakić, ministar zdravlja.

0