Udruga hrvatskih pacijenata reagirala na ukidanja Programa plus i 72 sata i pita ministra Nakića, zašto ste nam “ubili” nadu na brzi ulazak u program liječenja kada nam stigne teška bolest?

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Kopernikova 3
Zagreb
Marijo Drlje, predsjednik
0911877654

U Zagrebu 29.2.2016. 

OTVORENO PISMO MINISTRU ZDRAVLJA

 Poštovani gospodine Ministre zdravlja 

Mi udruge smo molile i tražile od  Vas  gospodine Ministre Nakiću  da ne ukidate Program plus i 72 sata dok ne ponudite neki novi PROGRAM sa rokovima za liječenje svih teško oboljelih.

Kao što vidimo rezultat  je, Ministar Nakić ukinuo je Program plus i 72 sata a nikakve druge rokove za liječenje nije ponudio (vidi u privitku) za  nadu, manje stresa i patnje svih teško oboljelih!

Pitamo ministra Nakića:

1. Zašto ste ukinuli po nama vrlo dabar Program plus i 72 sata a niste istovremeno donijeli neki novi PROGRAM (najmanje je važno kako bi se  zvao) sa rokovima?

2. Jeste li sada sve teško oboljele stavili na dugačke redovne liste čekanja?

3. Je li ovo “otvaranje vrata” za privatnike?

4. Je li kanite Ministre zdravlja propisati protokol (proceduru) sa rokovima za liječenje za sve teško oboljele?

Ako da, kada (točan rok)?

U očekivanju odgovora želimo Vam obilje zdravlja sa prve crte oboljelih.

U dobroj vjeri.

S poštovanjem

Marijo Drlje, predsjednik

 

0