Udruga hrvatskih pacijenata – informacije o naknadi plaće za vrijeme bolovanja.

Sve informacije o naknadi plaće za vrijeme bolovanja

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Kopernikova 3       Zagreb
Marijo Drlje, predsjednik
0911877654
Poštovani
bilo je puno upita nama u UHP-a oko naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, slijedom toga zamolili smo za pomoć pravnike u HZZO-a da nam u najkraćim crtama objasne ono što je najbitnije. Zahvaljujemo se pravnicima u Direkciji HZZO-a na pomoći. Ovdje možete pročitati  odgovor koji smo dobili. Ako poslije ovog dopisa imate i dalje nejasnoća molimo vas obratite se svojim liječnicima, Područnim uredima HZZO-a ili udrugama.

NAKNADA PLAĆE ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD
 PRIVREMENA NESPOSOBNOST ZBOG:
Ø  priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti

naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu u trajanju maksimalno 18 mjeseci neprekidno (zbog iste dijagnoze bolesti)

naknada plaće iznosi 50% zadnje isplaćene naknade plaće nakon isteka 18 mjeseci neprekidne privremene nesposobnosti zbog iste dijagnoze

isplaćuje se od prvog dana na teret sredstava HZZO-a

Ø  rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu

– naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu u trajanju maksimalno 18 mjeseci neprekidno (zbog iste dijagnoze bolesti)

– naknada plaće iznosi 50% zadnje isplaćene naknade plaće nakon isteka 18 mjeseci neprekidne privremene nesposobnosti zbog iste dijagnoze

– isplaćuje se od prvog dana na teret sredstava državnog proračuna

Ø  bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom

iznosi 100% od osnovice za naknadu

isplaćuje se od prvog dana na teret sredstava HZZO-a

maksimalni iznos naknade plaćeza puno radno vrijeme ne može iznositi više od 4.257.28 kn

Ø  njege oboljelog djeteta mlađeg od tri godine života

naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu u trajanju maksimalno 18 mjeseci neprekidno (zbog iste dijagnoze bolesti)

– naknada plaće iznosi 50% zadnje isplaćene naknade plaće nakon isteka 18 mjeseci neprekidne privremene nesposobnosti zbog iste dijagnoze

– osiguraniku kojem je odobrena njega člana obitelji  – djeteta oboljelog od zloćudne bolesti nakon 18 mjeseci ne smanjuje se naknada plaće na 50% zadnje isplaćene naknade plaće

– naknada plaće isplaćuje seod prvog danana teret sredstava HZZO-a

– maksimalni iznos naknade plaće za puno radno vrijeme ne može iznositi više od 4.257.28 kn

Ø  transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe

naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu

– isplaćuje se od prvoga dana na teret sredstava HZZO-a

– maksimalni iznos naknade plaće za puno radno vrijeme ne može iznositi više od 4.257.28 kn

Ø  izolacije kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u okolini osiguranika

naknada plaćeiznosi 100% od osnovice za naknadu u trajanju maksimalno 18 mjeseci neprekidno (zbog iste dijagnoze bolesti)

– naknada plaće iznosi 50% zadnje isplaćene naknade plaće nakon isteka 18 mjeseci neprekidne privremene nesposobnosti zbog iste dijagnoze

– isplaćuje se od prvoga dana na teret sredstava HZZO-a

– maksimalni iznos naknade plaće za puno radno vrijeme ne može iznositi više od 4.257.28 kn

Ø  ostalih bolesti, odnosno ozljeda

– naknada plaće iznosi 70% od osnovice za naknadu za prvih 6 kalendarskih mjeseci neprekidne privremene nesposobnosti

– naknada plaće iznosi 80% od osnovice za naknadu od prvog sljedećeg dana nakon isteka 6 kalendarskih mjeseci neprekidnog trajanja privremene nesposobnosti

– naknada plaće iznosi 50% zadnje isplaćene naknade plaće nakon isteka 18 mjeseci neprekidne privremene nesposobnosti zbog iste dijagnoze

isplaćuje se na teret sredstava HZZO-a od 43. dana privremene nesposobnosti

– maksimalni iznos naknade plaće za puno radno vrijeme ne može iznositi više od        4.257.28 kn

Ø  njege člana obitelji (djeteta starijeg od 3g. i supružnika)

–         naknada plaće iznosi 70% od osnovice za naknadu za prvih 6 kalendarskih mjeseci neprekidne privremene nesposobnosti

–         naknada plaće iznosi 80% od osnovice za naknadu od prvog sljedećeg dana nakon isteka 6 kalendarskih mjeseci neprekidnog trajanja privremene nesposobnosti

–         naknada plaće iznosi 50% zadnje isplaćene naknade plaće nakon isteka 18 mjeseci neprekidne privremene nesposobnosti zbog iste dijagnoze

–         osiguraniku kojem je odobrena njega člana obitelji  – djeteta oboljelog od zloćudne bolesti nakon 18 mjeseci ne smanjuje se naknada plaće na 50% zadnje isplaćene naknade plaće

–         isplaćuje se od prvoga dana na teret sredstava HZZO-a

– maksimalni iznos naknade plaće za puno radno vrijeme ne može iznositi više od     4.257.28 kn

OSNOVICA

Osnovicu za utvrđivanje naknade plaće čini prosječni iznos redovne mjesečne plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće.

Pod prosječnim iznosom redovne mjesečne plaće podrazumijeva se iznos dobiven na način da se zbroj isplaćenih redovnih plaća podijeli s brojem sati rada za koje je isplaćena (moraju biti barem dvije isplate).

STAŽ OSIGURANJA

Osiguraniku koji ne ispunjava uvjet staža osiguranja u HZZO-u prije privremene nesposobnosti na temelju radnog odnosa, obavljanja gospodarske djelatnosti ili obavljanja profesionalne djelatnosti samostalno u obliku zanimanja, odnosno na temelju primanja naknade plaće nakon prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja djelatnosti osobnim radom ostvarene prema ZOZO-u od najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine (prethodno osiguranje) pripada naknada plaće, koja se isplaćuje na teret HZZO-a,u iznosu od 25% proračunske osnovice za puno radno vrijeme, odnosno 831,50 kn.

Navedeno se ne primjenjuje se na naknadu plaće za slučaj priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

 

0