UHP-a uputila HZZO-u upit koliko liječnici obiteljske medicine imaju mjesečno pravo propisati sanitetski prijevoz?Odgovor pročitaj ovdje.

Koliko liječnici obiteljske medicine mjesečno imaju pravo propisati sanitetski prijevoz?HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Margaretska 3

U Zagrebu, 9. Studenoga 2015. 

                                    Udruga hrvatskih pacijenata
n/p gospodina Marijo Drlje
(marijodrlje1@gmail.com)

Poštovani,

povodom Vašeg upita, zaprimljenog elektronskom poštom 9. studenog 2015. godine u Direkciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), u vezi ostvarivanja prava na sanitetski prijevoz osiguranih osoba u obveznom zdravstvenom osiguranju Republike Hrvatske, izvješćujemo Vas sljedeće:

Prema članku 26. stavku 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine”, broj 49/14., 51/14., 11/15. i 17/15. — u daljnjem tekstu: Pravilnik) pravo na sanitetski prijevoz radi korištenja zdravstvene zaštite ostvaruje osigurana osoba koja ispunjava uvjete propisane pravilnikom ministra nadležnog za zdravlje.

Prema općem aktu ministra nadležnog za zdravlje, odnosno Pravilnikom o sanitetskom prijevozu („Narodne novine”, broj 123/09.) sanitetski prijevoz može koristiti osigurana osoba Zavoda koja je: nepokretna, teško pokretna i kojoj zbog prirode bolesti nije preporučeno samostalno kretanje, o čemu odlučuje izabrani doktor opće (obiteljske) medicine primarne zdravstvene zaštite u slučaju kad se osigurana osoba upućuje radi korištenja zdravstvene zaštite iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta u ugovornu zdravstvenu ustanovu ili ordinaciju ugovornog zdravstvenog radnika.

S tim u vezi, a sukladno navedenom, ne postoje ograničenja u broju sanitetskih prijevoza koje osigurana osoba može ostvariti u razdoblju od mjesec dana, pod pretpostavkom zadovoljavanja uvjeta propisanim Pravilnikom.

S poštovanjem,

Nevenka Mirković, dipl. iur. 

Rukovoditeljica Službe za obvezno zdravstveno osiguranje i normativnu djelatnost

0