Udruga hrvatskih pacijenata – odustajanje od hitne reforme zdravstva je najbolja odluka ministra Varge u mandatu i molimo ga da više ništa ne čini.

Najbolji potez ministra Varge do sada je odustajanje od hitne reforme SJZS . Molimo ga da više ništa ne čini.

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Kopernikova 3
Zagreb
U Zagrebu 3.7.2015.
Bogu hvala Ministar zdravlja je odustao od hitne procedure reforme zdravstva.

Odluka ministra Varge da odustane od hitne reforme zdravstva je po nama najbolji njegov potez u  mandatu.
Hvala svima koji su digli svoj glas protiv ove po nama loše za večinu osiromašenog hrvatskog puka predložene reforme zdravstva.

Molimo Ministra zdravlja da više ništa ne čini po ovom pitanju do izbora.

Po nama u UHP-a svaka nova reforma zdravstva mora donijeti jačanje solidarnog javnog zdravstvenog sustava  (SJZS) a NE TAJKUNIZIRATI zdravstvo.

U tajkuniziranom zdravstvu cilj je profit a možda čak i pohlepa nekih a to bi po nama za većinu osiromašenog hrvatskog puka značilo bol i patnju u trenutku kada im ne najavljeno i podmuklo stigne neka opaka bolest 

SJZS je opće dobro hrvatskog puka i nitko ga nema pravo pokopati.

Predlažemo da se sa izborima raspiše referendum koji ne bi ništa koštao i da se pita hrvatski puk kakvo zdravstvo želi SJZS ili privatni.

Poslije odluke hrvatskog puka na referendumu, poštujući odluku većine krenuti u reformu zdravstva.
Za sve one koji ne razumiju a misle da razumiju zdravstveni sustav kao i one koji razumiju molimo da učimo svi od velikog akademika Andrije Štampara a on je govorio i živio ovako ako smo dobro razumjeli (ako nismo ispričavamo se) jedan dopis dr Gorjanskog koji piše:

„ Štampar je 1925. objavio 10 točaka svoje ideologije od kojih su 5. i 6. sljedeće:

5. Liječnik ne smije biti ekonomski zavisan od bolesnika, jer ga ekonomska zavisnost sprječava u glavnim njegovim zadacima.

6. U pitanju narodnog zdravlja ne smije se činiti razlika između ekonomski jakim i slabim.

Inače, najveći su protivnici Štamparove socijalne medicine bili vodeći ljudi Liječničke komore i Zbora liječnika Hrvatske u Zagrebu zbog čega je Štampar i istupio iz tih udruga. U “Liječničkom vjesniku” kritizira se njegova “Socijalna medicina” kao djelo neobjektivno i protivno liječničkom staležu. Tako je Štampar “Boreći se za socijalizaciju medicine, napose pak protiv privatne prakse liječnika, došao je u sukob s moćnim faktorima i postao politički nepoćudna osoba.” (M. D. Grmek. Andrija Štampar, Zagreb 1958.)“

U dobroj vjeri i nadi.

S poštovanjem                                                                             Predsjednik

Marijo Drlje dipl. oec

0