Udruga hrvatskih pacijenata – Otvoreno pismo Ministru zdravlja i Ravnateljici HZZO-a na temu javne rasprave o po nama lošoj reformi zdravstva.

Zašto je UHP-a protiv reforme javnog zdravstva koja bi se trebala donijeti po hitnom postupku?Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Kopernikova 3
Zagreb
091 18 77 654
U Zagrebu 18.6.2015

Otvoreno pismo Ministru zdravlja i Ravnateljici HZZO-a
UHP-a doprinos javnoj raspravi na temu reforme zdravstva

Zašto je UHP protiv reforme javnog zdravstva koja bi se trebala donijeti po hitnom postupku?

Javno je zdravstvo civilizacijski doseg koji se ne smije izgubiti i koji nema alternative. Protiv smo miješanja javnog i privatnog jer je takvo miješanje izvor moguće korupcije te redovito završava bogaćenjem privatnog i slabljenjem javnog zdravstva. Podržavamo i privatno zdravstvo, ali samo ako se razvija privatnim kapitalom i da je strogo odvojeno od javnog zdravstva.

Ako prođu ova dva Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju to bi po nama u UHP-a moglo toliko oslabiti javno zdravstvo i pokopati ga  u smislu da bolnice postaju ubožnice gdje ostaju teški pacijenti čije liječenje je jako skupo a da tzv  „laki“ novac, sve što je visoko profitabilno gurne se tajkunima-koncesionarima-privatnicima

Reformu je pripremao ministar Varga sa svojim istomišljenicima po nama  u tajnosti, a nije moguće saznati autore i tko je sve sudjelovao u izradi ovih materijala….jesu li to lobisti za tajkunizaciju ili……tražili smo službeno 3 puta od ministra Varge odgovor tko sudjeluje i tko su autori ali nije nam htio odgovorili…skrivaju autore kao zmija noge

Iako zakonodavni postupak nalaže obvezu pri donošenju svakog zakona, u predloženim zakonima nema ni jedne brojke u smislu financijske analize po pojedinom članku zakona što se dobiva a što se gubi…Nema ni analize koliko će nam za takvu reformu trebati liječnika i sestara, novih prostora, jeli ima viška prostora sada itd. To je po nama neozbiljno i neodgovorno oni idu u reformu a što će ona donijeti to nitko ne zna i neće odgovarati za sve zlo i boli koje ova reforme donese.

Nema ni jedne neposredne javne rasprave autora sa zainteresiranom javnošću – udrugama, građanima,  itd. Postoje samo monolozi – održavanje skupova na kojima se pojavljuju istomišljenici koji su ZA reformu ili  PROTIV nje. Još nije održano koliko mi znamo ni jedno sučeljavanje, razmjena mišljenja, dijalog, dakle sve ono što može ukazati na slabosti i propuste i, možda, iznjedriti bolja rješenja od postojećih. Drugim riječima, izgleda da  predlagatelj zakona nije zainteresiran za dobra i kvalitetna rješenja, nego za provedbu svoje zacrtane politike, neovisno o tome je li ona dobra ili loša, hoće li donijeti boljitak ili slom javnog zdravstva.

Dopušta se i dalje sukob interesa tj miješanje praksi u istom prostoru i u istom vremenu kao i rad u javnom i privatnom zdravstvu a to je po nama u UHP-a najveći problem propadanja javnog zdravstva

 Zamislite samo da sudac prije podne sudi a popodne radi za neki odvjetnički ured koji brani nekog okrivljenika u njegovoj sudnici…

Ne sprječava se siva ekonomija u javnom zdravstvu već je moguće i potiču…npr u stomatologiji gdje je moguće jednu uslugu dva puta naplatiti….radi privatno za vrijeme plaćenog radnog vremena od HZZO-a i naplaćuje od osiromašenog hrvatskog puka dakle istu uslugu moguće naplaćuju dva puta

I fizičke osobe mogu osnivati bolnice a najavljuje se i zdravstveni turizam wellnes itd

Ni jednom riječi ne spominje se kako iskoristiti slobodne bolničke kapacitete u drugoj smjeni u kojima se može liječiti još jedna Hrvatska …  jeli i to moguće tajkunizirati?

Podržava se diskrecijskom odlukom Ministra da  neki mogu raditi do 70 godine života dok nam mladi ljudi ne mogu dobiti specijalizaciju pa čak ni zaposliti se….

Ni jednom riječju ne spominje se mito i korupcija kao da toga nema….a ovih dana mediji nešto stidljivo o tome pišu…

Ovi zakoni po nama pogoduju tajkunima – koncesionarima – privatnicima

Ovo bi mogla biti pred priprema za uvođenje KOŠARICE usluga u cjelini u javno zdravstvo ….to nažalost sada imamo u stomatologiji  kao primjer što bi nam se moglo desiti ako prođu ova dva zakona u cijeloj primarnoj zdravstvenoj zaštiti ….npr hrvatski puk kada dođe u ordinaciju u 4 zida ne može pratiti što mu stomatolog govori i objašnjava jer nije stručan.

U posljednje vrijeme imali smo prigode čak i u medijima ( index.hr od 24.5.2015 u 17:05, piše:R.I.C.) čitati kako im neki stomatolozi loše govore o uslugama koje pokriva HZZO i sve zbog toga ŠTO NE POSTOJI DIJAGNOSTIČKI protokol što pacijent može dobiti (koju kvalitetu materijala , tehnologija itd…) na teret osiguranja  HZZO….i onda je moguće da neki stomatolozi rade što hoće…

Npr skidanje kamenca ručno što je bolnije za pacijenta pokriva HZZO…. Neki kažu možemo vam to napraviti aparatom ( aparat za kupiti košta cca 20 000 kn) i pjeskarenjem ali to morate platiti…… što ostaje pacijentu  reći radite mi ručno što je bolnije na račun HZZO-a  ili će reći RADITE MI PJESKARENJEM i naplatite. Pitanje je  samo  koliko to naših građana  može platiti

NE POSTOJI DIJAGNOSTIČKI protokol što i koje kvalitete (ne bi smjelo biti niže od srednje kvalitetnih materijala) oboljeli može dobiti preko polica  (osnovne i dopunske) HZZO-a.

U razgovoru sa nekim stomatolozima to je bit problema i upravo su mi predlagali da tražimo dijagnostički protokol i ako se to kvalitetno regulira mnogi problemi i nesporazumi bi nestali.

Naprimjer,  koliko smo razumjeli (ispričavamo se ako negdje griješimo) cijena jedne tube bijelog materijala za plombe kreče se od cca 50-600 kn.

Bijela ili crna plomba. Zašto uopće dilema bijela ili crna plomba ako su cijene materijala u nabavi približno jednake za bijele i crne plombe   a rade to za vrijeme plaćenog radnog vremena…

Zašto bijela plomba na 4, 5 je nad standard osim ako nije možda zbog profita?

Pa i mi laici znamo da su crne plombe zbog žive i opasnije i predlažemo da se ukinu.

Ovi zakoni ako prođu otvaraju malo prozore za PRAVILNIKE; UREDBE itd a tu je moguće u tišini zdravstvenih  vlasti, ministara , zavoda  itd.   svašta propisati kao što danas imamo  i u stomatologiji a gdje se mi obični smrtnici ne možemo snaći.

Situacija je takva kada mi obični smrtnici idemo kod nekih stomatologa trebamo uzeti visoko specijalizirane odvjetnike kako bih razumjeli na što imamo pravo a na što nemamo pravo.

Tražimo odvajanje javnog zdravstva od privatnog. Ne smije se dogoditi da se stomatologija preslika (kopira ) na cijelu primarnu zdravstvenu zaštitu a strah nas je da bi se to moglo dogoditi.

Pitamo Vas jeli moguće po vama da se ovako nešto slično preslika i na ostalu primarnu zdravstvenu zaštitu?

 MI u UHP-a TRAŽIMO:

1.    STROGO RAZDVAJANJE JAVNE I PRIVATNE prakse u zdravstvu. To znači da oni koji rade u javnom zdravstvu ne mogu raditi privatno i obrnuto

2.    Mi u Udruzi hrvatskih pacijenata tražimo  jačanje općeg dobra solidarnog javnog zdravstvenog sustava bez košarice usluga jer je to po nama civilizacijska razina u zaštiti dostojanstva u bolesti i umiranju svakog našeg građanina. 

A  zašto ste VI?

3.    Odustanite od ove Vaše na brzinu po nama u UHP-a loše reforme za većinu osiromašenog hrvatskog puka.

4.    Poslodavac i vlasnik javnog zdravstva smo i mi osiromašeni hrvatski puk a ne sam ministar Varga i SDP i Varga nema pravo pokapati SJZS a da to nije pitao cijeli hrvatski puk.

Ministar Varga ako želi može se vračati u mrak privatluka  19. st. kada je zdravstvo u pitanju ali nema pravo cijeli hrvatski puk sa sobom vračati u 19. st.  Neka pita hrvatski puk jeli žele sa njim u privatluk 19. st

5.    Okupite sve zdrave snage bez obzira na stranačku pripadnost u društvu i pripremite kvalitetno materijale uključujući i financijsku analizu za svaki pojedini članak za promjenu  ova dva Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju  i pustite ih u javnu raspravu koja bi po nama trebala trajati najmanje 5-6 mjeseci. Cilj javne rasprave bi morao biti da se upozna svaki naš građanin što ih čeka i u financijskom smislu sa promjenama ova dva vrlo bitna Zakona.

Ova dva Zakona su od prevelike važnosti za budućnost Hrvatske i kvalitetu života po nama većine, osiromašenog hrvatskog puka.

6.    Tražimo kada se hrvatski građani detaljno upoznaju sa prijedlozima promjene ova dva zakona,  da se sa izborima raspiše referendum  koji ne bi ništa koštao i da hrvatski puk na referendumu odluči kakvo zdravstvo želi SJZS ili privatno. Odluka hrvatskog puka na referendumu obavezala bi svaku buduću vladu koja SLUŽI svom narodu da realizira odluku građana na referendumu.

Učimo od velikog akademika Andrije Štampara a on je govorio i živio ovako:

Štampar je 1925. objavio 10 točaka svoje ideologije od kojih su 5. i 6. sljedeće:

5. Liječnik ne smije biti ekonomski zavisan od bolesnika, jer ga ekonomska zavisnost sprječava u glavnim njegovim zadacima.

6. U pitanju narodnog zdravlja ne smije se činiti razlika između ekonomski jakim i slabim.

Inače, najveći su protivnici Štamparove socijalne medicine bili vodeći ljudi Liječničke komore i Zbora liječnika Hrvatske u Zagrebu zbog čega je Štampar i istupio iz tih udruga. U “Liječničkom vjesniku” kritizira se njegova “Socijalna medicina” kao djelo neobjektivno i protivno liječničkom staležu. Tako je Štampar “Boreći se za socijalizaciju medicine, napose pak protiv privatne prakse liječnika, došao je u sukob s moćnim faktorima i postao politički nepoćudna osoba.” (M. D. Grmek. Andrija Štampar, Zagreb 1958.)
U dobroj vjeri i nadi.

S poštovanjem
Predsjednik
Marijo Drlje dipl. oec

0