Udruga hrvatskih pacijenata – Pismo predsjedniku KUZ-a Ivici Belini, u ime kojih udruga i pacijenata (navedite imena ) tražite košaricu usluga u SJZS.

Otvoreno pismo. Pitamo Ivicu Belinu u ime kojih udruga vi govorite za proširenje košarica usluga?

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Kopernikova 3     Zagreb
U Zagrebu 23.5. 2015.
Marijo Drlje , predsjednik
0911877654

Koalicija udruga u zdravstvu (KUZ)

Javno pismo predsjedniku Ivici Belini

Poštovani gospodine Belina

Danas 23.5.2015 na str.6 pod raspravom o zdravstvu (3) u Slobodnoj Dalmaciji  autorice Divne Zenić Rak piše citiram “ Košarica usluga, Koalicija udruga u zdravstvu podržava izmjene, ali smatraju da je nedefiniranje košarice usluga veliki propust kojim se neodrživost ovakvog oblika zdravstvene zaštite neopravdano nastavlja“ završen citat.

Na istoj stranici piše citiram: „Udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite…. traže definiranje košarice usluga“ završen citat

Poštovani gospodine Belina molimo Vas javno za odgovore na nekoliko pitanja:

1 Sudjelujete li Vi s autorima ova dva Zakona o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti  i s ministrom zdravlja u ime svih pacijenata u Republici Hrvatskoj a ako jeste tko Vas je ovlastio za to?

Jeste li svjesni kakve posljedice bi za većinu osiromašenog hrvatskog puka imala takva košarica, čije donošenje Vi tražite? Danas kada imamo toliko sirotinje, nezaposlenih, blokiranih, mnogo umirovljenika sa malim mirovinama,gladne djece cca 60 000, mnogo radnika koji radi a ne prima plaću, a i mnogi radnici koji imaju sreću raditi primaju do 3000 kn mjesečno itd.

Jeste li svjesni da se definiranjem košarice usluga koju Vi tražite bitno smanjuju sadašnja prava na liječenje i da se većina našeg osiromašenog hrvatskog puka kada se razboli neće moći kvalitetno liječiti ako prođu ove Vaše, po nama u UHP-a, loše i opasne ideje?

2.Jesu li udruge pacijenata iz KUZ-a sudjelovale u pripremi ovih zakona, a ako jesu koje su  udruge bile uključene u izradu ovih nacrta Zakona?

Molimo Vas da nam navedete pojedinačno koje su udruge iz KUZ-a i njihovi čelnici (imenom i prezimenom) sudjelovali u izradi ovih nacrta Zakona i na javnim raspravama osim Vas i davali podršku za ove loše Zakone?

3. Molimo Vas za pojedinačan odgovor koje udruge pacijenata i šire od KUZ-a (a ima ih više od 400) su Vas podržale po pitanju  ovih Vaših stavova koji su po nama u UHP-a na štetu većine našeg osiromašenog puka?

4 Pitamo Vas je li se ovi autori i njihovi istomišljenici odriču osiromašenog hrvatskog puka kada im stigne opaka bolest, a u ime privatnog profita i moguće pohlepe?  Je li vrijedno pokopati SJZS i ostaviti milijune ljudi da pate kada im stigne bolest a istovremeno stvoriti nekoliko tisuća novih tajkuna?

Smatram da je ova tema od prevelike važnosti za budućnost solidarnog javnog zdravstvenog sustava  (SJZS) i ovaj tajno dobiveni Zapisnik vam proslijeđujemo u dobroj vjeri.

Ovo je ipak dio svjedočanstva naših (ne)djela.

Jesu li konačno  maske pale?  Jeli Vi štitite prava oboljelih smanjenjem njihovih prava uvođenjem košarice usluga?    VRIJEMA JE NAJBOLJI SUDAC a Vi imate pravo na svoje mišljenje.

Mi u Udruzi hrvatskih pacijenata smo za jačanje SJZS a to se može i mora jer je to po nama dostignuta civilizacijska razina u zaštiti dostojanstva u bolesti i umiranju svakog našeg građanina.    A zašto ste VI? MI u UHP-a u dobroj vjeri. Vaš e-mail nam nije dostupan pa Vam ovo osobno ne mogu poslati.

U očekivanju odgovora želimo Vam obilje zdravlja.

Javnost ima pravo znati punu istinu tko sa imenom i prezimenom iza čega stoji i tko se za što zalaže.

 

S poštovanjem                                                                                               Marijo Drlje, predsjednik

dolje možete vidijeti Zapisnik od 7.5.2015.god

Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite

ZAPISNIK S OKRUGLOG STOLA I RASPRAVE

na temu promjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti te Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju održanog 07.05.2015. u Slovenskoj ulici 24 u Zagrebu

Pozivu se odazvali:

 • Hrvatska komora dentalne medicine – HKDM: gđa. Polić, gđa. Verner
 • Hrvatska komora zdravstvenih radnika – HKZR: gđa. Sakal, g. Klarić
 • Koalicija udruga u zdravstvu – KUZ: g.Belina
 • Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara – HSSMST: g. Stanković, gđa. Kobešćak Rožić,gđ Nataša Matejaš Brlić
 • Dom zdravlja Zagreb Centar: gđa. Rožman Maja
 • Dom zdravlja Zagreb Istok: gđa. Krupić
 • Ekonomski institut Zagreb – EIZ: akademik Silobrčić
 • Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite – HUKPZZ

 

Komentari na predložene izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju:

HUKPZZ (gđa. Rodić): Podržavaju najavljene promjene Zakona iz slijedećih razloga:

 • odustalo se od minimalno 30% ordinacija koje moraju ostati u sklopu domova zdravlja čime se sadašnjim uposlenicima domova zdravlja omogućava dobivanje koncesije.
 • naglašava se Ustavna obveza lokalne samouprave u svezi organiziranja i financiranja PZZ.
 • omogućava zapošljavanje zdravstvenog djelatnika iste struke, jednog ili više njih.
 • Napokon se u Članku 159. rješava situaciju nakon prestanka koncesije – ministar Pravilnikom utvrđuje uvjete za nastavak rada novog koncesionara.

Predlažu i određene nadopune, pa tako u Članku 14. se definira da palijativu skrb obavljaju liječnici specijalisti s posebnom izobrazbom iz palijativne skrbi, što smatraju nepotrebnim budući da liječnik obiteljske medicine tijekom specijalističkog usavršavanja prolazi i tu vrstu izobrazbe. Nadalje, Članak 44. uvodi jednog predstavnika koncesionara u stručno vijeće doma zdravlja, no nema predstavnika u Upravnim vijećima.

Ono što smatraju prevažnim je definiranje košarice usluga. Njeno ne donošenje nastavlja neracionalno iscrpljivanje zdravstvenog sustava.

U zaključku podržavaju najavljene izmjene Zakona i spremnost sadašnje zdravstvene administracije za rješavanjem institucionalnog nereda.

KUZ (g. Belina): Ispred Koalicije udruga u zdravstvu podržavaju najavljene izmjene zakona pogotovo dio kojim se predviđa odgovornost osiguranika za vlastito zdravlje. Također smatraju da je ne definiranje košarice usluga veliki propust kojim se neodrživost ovakvog oblika zdravstvene zaštite neopravdano nastavlja. Slažu se s ukidanjem obveznih 30% ordinacija pod okriljem domova zdravlja.

Gđa. Findri Guštek: Ne definiranje košarice usluga veliki je propust najavljenih izmjena , budući da košarica rješava liste čekanja.

HKDM (gđa. Polić): Podržavaju najavljene izmjene Zakona, napominju da je marginaliziran problem koncesionara izvan domova zdravlja koji su u neravnopravnom položaju od 2008.  Potenciraju nejasnoće oko Čl 188. a) vezano uz zabranu izmještanja zakupaca izvan prostora domova zdravlja. Također pozdravljaju naglašavanje odgovornosti pacijenta za vlastito zdravlje, naročito stoga što je sva patologija oralnog zdravlja preventabilna, a slažu se i s modelom bonus/malus.

EIZ (akademik Silobrčić): Naglašavaju nužnost definiranja košarice usluga koja mora pružiti minimum zdravstvenih usluga koje ekonomska snaga zdravstvenog sustava može izdržati, a ostalo treba riješiti različitim modelima.

HSSMST:  G. Stanković naglašava da je koncesija u EU normalna stvar, te da su suzdržani prema  najavljenim  izmjenama  Zakona. Briga HSSMST  kroz sve ove reforme je  zaštita interesa medicinskih sestara i tehničara, stoga drže da je neophodno 100% zakonski regulirati da koncesionari ne budu u minusu čime se štite i medicinske sestre/tehničari. Početkom zakupizacije postojali su problemi (visina plaće sestre, davanja zagarantirana KU), no nakon uvođenja koncesija status znatno poboljšan (plaće medicinskih sestra i tehničara su isplaćuju se prema KU za javno zdravstvo  )  Gđa. Matejaš Brlić slaže se s g. Stankovićem i navodi da najveće probleme imaju u Splitu i Primorsko-Goranskoj županiji gdje ima najviše sudskih postupaka zbog  toga što se plaće ne obračunavaju prema KU za javno zdravstvo.  te smatra da neke postupke koje sestre rade, a HZZO dodatno plaća ordinaciji – liječnik bi jedan dio tih sredstava trebao isplati sestri. Komentar gđe. Ban Toskić: uposlenici doma zdravlja nikada nisu dobili ni lipe odrađenih DTP postupaka za koje DZ dobije novce od HZZO-a(ni liječnici ni sestre), zašto bi to onda morali koncesionari?

DZ Zagreb Istok (gđa. Krupić): Napominje da su koncesionari izuzetno korektni jer uskaču u zamjene, dežurstva. Slaže se da je položaj sestara puno bolji u ordinacijama liječnika koncesionara gdje dobivaju regrese i božićnice za razliku od domskih gdje to nije slučaj. Zna za problem u svom domu zdravlja vezan za dežurstva (liječnici dentalne medicine nisu na popisu dežurstava).

ZAKLJUČAK:

Svi sudionici javne rasprave ( osim HSSMST koji je suzdržan ) podržavaju najavljene izmjene Zakona uz predložene korekcije te ističu važnost definiranja košarice usluga koju traže i pacijenti i davatelji zdravstvenih usluga.

0