Udruga hrvatskih pacijenata,naši prijedlozi HZZO-u za brošuru”Vodić za samopomoć, akutna i hitna stanja

Naši prijedlozi za „Vodič za samopomoć, akutna i hitna stanja“. Odbijeni smo

Udruga hrvatskih pacijenata
Kopernikova 3
Zagreb
predsjednik, Marijo Drlje
0911877654

UHP/15-10

U Zagrebu, 23.2.2015. godine
                                                                       HZZO

                  n/p ravnateljice, Tatjana Prenđa Trupec, mag.ing.el. MBA

Poštovana gospođo Ravnateljice!

Zahvaljujemo Vam na pozivu  na sastanak 19.2.2015. godine.

Naši prijedlozi za „Vodič za samopomoć, akutna i hitna stanja“ su:

 

  1. U posljednjih nekoliko godina pacijentima u solidarnom  javnom  zdravstvenom sustavu sve se češće nude zdravstvene usluge van osnovnog i dopunskog osiguranja.

Pružatelj zdravstvenih usluga i u privatnom i u javnom zdravstvu koje su van osnovnog i dopunskog osiguranja pacijentu je dužan pružiti potpunu informaciju u pisanom obliku, uključujući i cijenu s posebno naznačenim iznosom koji pacijent osobno plaća. Svoju suglasnost pacijent mora potvrditi potpisom prije izvršenja usluge i jedan primjerak zadržava za sebe. Izdavanje računa za svaku obavljenu uslugu je obvezno, a ukoliko račun nije izdan, pacijent takvu uslugu nije dužan platiti.

 

  1. Pacijent ima pravo na drugo stručno mišljenje. Za ostvarivanje prava na  drugo stručno mišljenje, pacijent se treba javiti svom liječniku obiteljske medicine koji ga je dužan uputiti kako može ostvariti pravo na drugo stručno mišljenje.

 

  1. Pravo na sanitetski prijevoz uvrsti odgovor HZZO Klasa: 052-01/14-01/276, Ur.broj: 338-01-25-14-2 od  2. prosinca 2014. Udruzi hrvatskih pacijenata. Dragi čitatelji dopis o pravu na sanitetski prijevoz možete potražiti i pročitati na ovom blogu.

U dobroj vjeri.

U očekivanju odgovora o prihvaćanju ili ne prihvaćanju naših prijedloga želimo Vam obilje zdravlja.

S poštovanjem,

Marijo Drlje, predsjednik

 

0