Udruga hrvatskih pacijenata je uputila upit HZZO-u i MIZ-u koji su to medicinski razumni (opravdani) rokovi za dobiti medicinsku uslugu? Odgovor Glasnogovornika (bez potpisa imena i prezimena) pročitajte ovdje.

Pitamo vas je li ovaj odgovor glasnogovornika Zavoda prodaja magle i demagogija?

Glasnogovornik Zavoda <Glasnogovornik@hzzo.hr>  8.9.2014. 10:05

Prima: marijodrlje1@gmail.com

 

Poštovani,

po EU propisima nije definiran „medicinski opravdan rok“, s obzirom da se radi o procjeni svakog pojedinačnog konkretnog slučaja, što znači da kod zahtjeva naše povjerenstvo procjenjuje točno za određenu osiguranu osobu da li zdravstvenu zaštitu može dobiti u opravdanom roku, uzimajući u obzir sve relevantne činjenice kao što su dob osobe, da li je radno aktivna ili ne, da li je na bolovanju, stupanj boli i sl….

Točne definicije ili upute za postupanje nema, ali je presudom Europskog suda pravde jasno određeno da čak i u slučaju kada pojedina država ima Pravilnik (ili neki drugi akt) o prihvatljivim dužinama čekanja na pojedinu uslugu, pri odlučivanju o zahtjevu za upućivanje na liječenje u drugu državu članicu se ne može pozivati na takav vlastiti propis, već samo na individualnu evaluaciju slučaja.

Tako će npr. dvije osigurane osobe jednako dugo čekati na neku uslugu u RH, ali će jedna zbog npr. stupnja boli ostvariti pravo upućivanja na liječenje u inozemstvu, a za drugu zbog drugačijih okolnosti i činjenica će se procijeniti da zdravstvenu uslugu u RH može dobiti u medicinski prihvatljivom roku.

S poštovanjem,

HZZO

Kao što vidite nema imena i prezimena kome šalju ni tko šalje , nepismenost, neznanje, ne civiliziranost, bahatost ili …..onoga tko ovakve odgovore piše.

0