Udruge hrvatskih pacijenata (UHP) predlaže suradnju (bez fige u đepu) medicinskim sestrama na svim razinama. Odgovor Predsjednice HKMS i HUMS

Na naš poziv o suradnji nikada nije prihvatila  predsjednica HKMS Dragica Šimunec


Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Gunduličeva 26/3, Zagreb
(poštu slati na Kopernikova 3 Zagreb)

U Zagrebu 2.3.2014

E-mail: marijodrlje1@gmail.com

099 512 9494

Poštovane!

Za početak predlažemo Vam jedan sastanak UHP, HKMS, HUMS, Katoličku udrugu medicinskih sestara i tehničara, kao i ostalih udruga iz sestrinstva.

Teme:

1.      Suradnja UHP-a i medicinskih sestara na svim razinama;

2.      Sudjelovanje u predlaganju najsestre na godišnjoj razini;

3.      Zaštita oboljelih u SJZS;

4.      Zaštita medicinskih sestara u SJZS;

5.      Kodeks o dvosmjernoj komunikaciji;

6.      Osnivanje javnog višestaleškog neovisnog tijela pri Medicinskom fakultetu;

7.      Predlaganje i donošenje kriterija o najpacijentu na godišnjoj razini;

8.      Patronažne sestre, prava i obaveze u praksi na terenu, donošenje jasnih naputaka s kojima mora biti upoznat oboljeli koji prima patronažnu sestru …

Molimo Vas predložite i Vi druge teme koje bi bila osnova razgovora mogućeg sastanka.

Za opstanak solidarnog javnog zdravstvenog sustava (SJZS), općeg dobra svih građana Lijepe naše potrebno nam je jedinstvo svih staleža i politika u SJZS. Nažalost danas tog jedinstva nema  i to se prelama preko leđa nas oboljelih …

U očekivanju odgovora želimo Vam obilje zdravlja.

U dobroj vjeri

UHP-a

Marijo Drlje

 Na naš dopis odgovara predsjednica HUMS 2.3.2014.

Poštovani
podržavam Vaš prijedlog za suradnju
lijepi pozdrav

Mirjana Dumančić

4.3.2014, odgovora

Predsjednica HKMS

Dragica Šimunec e-mailom za

marijodrlje1@gmail.com

Poštovani gospodine Drlje,

Zahvaljujem Vam na prijedlogu i odgovaram kako slijedi:

1.       HKMS kontinuirano poziva sve udruge pacijenata na suradnju. Vi ste osobno bili na nekoliko sastanaka u Komori, a naš poziv za suradnjom je trajno otvoren. Na zadnjem sastanku udruga pacijenata ( i Vaš je predstavnik bio nazočan) pozvali smo udruge na konkretnu suradnju uključujući i financiranje glasila samo za potrebe pacijenata. Nakon sastanka nam se nitko više nije javio.

2.       Držimo da naj sestru i dalje trebaju birati pacijenti bez utjecaja Komore

3.       Ne razumijem što mislite pod SJZS

4.       Isto kao 3

5.       Kao što sam već napomenula Komora je u potpunosti otvorena za komunikaciju i ne razumijem na kakav kodeks mislite?

6.       Medicinske sestre nemaju ništa s medicinskim fakultetima, osim što se studiji sestrinstva provode pri nekim fakultetima. Doista ne znam o kakvom je „više staleškom neovisnom tijelu“ riječ i što bi to tijelo radilo i temeljem kojeg propisa?

7.       Doista ne znam po kojim bi kriterijima birali naj pacijenta, čini mi se da je to s etičkog aspekta nemoguće

8.       Patronažna služba je djelatnost domova zdravlja i precizno je definirana standardima i smjernicama od strane nadležnih institucija.

 

Poštovani gospodine Drlje, sigurna sam da razumijete razliku između udruga i komora. Najvažnije je istaknuti da komore imaju svoj zakonski okvir  koje mogu moraju djelovati.

Uz poštovanje,

HKMS

Predsjednica, Dragica Šimunec

 

Odgovor Predsjednici HKMS

Udruga hrvatskih pacijenata

Kopernikova 3, Zagreb

U Zagrebu 4.3. 2014. u 21:55 sati

099 512 9494

Predsjednici HKMS

Poštovana i vrlo uvažena gospođo predsjednice Dragica Šimunec

hvala Vam što ste se javili.

Sve što ste rekli poštujem i uvažavam, ja nisam sudac i ne želim biti. Poštujem Vaša razmišljanja pa i kad se sa nekima i ne slažem…

Samo u nekoliko riječi ču Vam napisati kako sam ja doživio Vaš odgovor:

1. Imam dojam da ste jako ljuti, ako jest ne vidim razloga (ako griješim ispričavam se?

2. Čini mi se da ste dali (možda i nesvijesno) puno više odgovora nego sam ja postavio pitanja.

3 Čini mi se da niste ni pročitali moj dopis do kraja (vrlo vjerojatno ste bili ljutiti kako to da sam Vam ja obični smrtnik predložio suradnju…) jer da ste pročitali dopis do kraja mogli ste saznati da SJZS, znači solidarni javni zdravstveni sustav…

evo opet Vam proslijeđujem dopis pa se možete uvjeriti na dnu teksta je objašnjenje…

SJZS mi u Udruzi hrvatskih pacijenata (UHP)  rabimo već jedanaestu godinu i do sada smo Vam poslali na stotine e-mailova…

….toliko koliko pratite rad UHP….Mi Vam to ne zamjeramo to je Vaše pravo koje poštujemo….i razumijemo da imate druge prioritete jer očigledno mi oboljeli nismo u SJZS u središtu svakog djelovanja i odlučivanja…ali smo sigurni samo zadovoljna medicinska sestra u SJZS na svim razinama može jamčiti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Nažalost to danas nije tako. Zašto su medicinske sestre u dosta teškom položaju pa ja bih rekao i neopravdano . Pa valjda bi i Vi trebali dati odgovor kao predsjednica HKMS.

Jamčim Vam da razgovaram sa mnogim medicinskim sestrama (od bolnica, Domova zdravlja, stomatologa, pa i onim čiji poslodavac(čitaj obrtnik) imaju ugovoran odnos sa HZZO, itd,itd….) i uvijek mi kažu ne smijete nigdje spominjati moje ime…Dakako da se toga držim.

Medicinske sestre savršeno dobro znaju sto se dešava u SJZS  od tajkunizacije, miješanja praksi, potrošnog med.materijala, posrednika…ali u strahu su i ne smiju javno pričati…

Medicinske sestre nose tri kantuna SJZS…

Mi u UHP ne možemo reći evo sada ćemo sve mi riješiti ali želimo potaći razgovor kroz ravnopravnu komunikaciju puno toga se može dobroga roditi…samo treba iskreno i ravnopravno razgovarati….na kraju krajeva ne morate razgovarati sa UHP-a ako su Vam naša djela neprihvatljiva ima i drugih udruga

Kao što medicinske sestre savršeno poznaju probleme u SJZS jamčimo Vam da smo mi u UHP odmah do medicinskih sestara jer naš temelj rada već 11. godinu su pisane predstavke oboljelih i razgovori sa humanim, stručnim i odgovornim zdravstvenim djelatnicima na svim razinama.

Kažete da Vam se nije ni jedna Udruga javila…UHP Vam je poslala na stotine dopisa nikada niste odgovorili… prošle godine smo tražili sastanak do kojeg nije došlo a zašto? To Vi znate?

Ne mogu pričati u ime drugih udruga kojih ima iz područja zdravstva više od 500 (podatak iz 2011. godine)

4. Javno višestaleško neovisno tijelo guramo već nekoliko godina i taj dopis smo i Vama nekoliko puta proslijeđivali kao i Kodeks o dvosmjernoj komunikaciji…imate to na našoj stranici utipkajte na google,   “Marijo Drlje-Udruga hrvatskih pacijenata”  i tu se možete upoznati sa našim djelima

5. Ispričavam se na iskrenosti ali Vaš dopis mi izgleda kao da je upućen sa neslućenih visina prema nama običnim smrtnicima “stoci sitnog zuba”…

6.U dopisu smo Vas zamolili da i Vi stavite teme koje smatrate važnim i potrebnim ali koliko vidim i znam čitati toga nema već suđenje našim stavovima….

Poštovana i vrlo uvažena Predsjednice možda Vaš odgovor nama sam za sebe puno, puno govori zašto Vam se udruge nisu odazvale…

Ako želite razgovor uvijek je potrebno u dobroj vjeri na ravnopravnim osnovama najmanje dvoje. Zar ne?

Nadam se da ćemo  iz prošlosti učiti i okrenuti se sadašnjosti i budućnosti.

Osobno i bez ikakvih uvjeta (sa naše strane)Vas molim da se odazovete našem pozivu za jedinstvom i suradnji UHP-a i Medicinskim sestrama na svim razinama.

Osobno nemam ništa protiv da Vi budete na čelu, među jednakima.

“Po djelima njihovim čete ih prepoznati”

Isus koliko znamo nije tražio nikakve privilegije…

U očekivanju odgovora želimo Vam mi iz UHP-a obilje zdravlja.

Kao što vidite nisam Vam pisao ono što možda želite čuti već ono kako ja promišljam i pokušavam živjeti.

nadam se da Vas moja iskrenost i dobra vjera neće naljutiti.

S poštovanjem

obični mali čovjek i smrtnik koji toga puno ne zna  a željan sam učiti sa ciljem da dam svoju malu kapljicu u zaštiti općeg dobra Republike Hrvatske SJZS.
Marijo Drlje

099 512 9494

Umjesto naših zaključaka prepuštamo vama da sami donesete svoje zaključke. Hvala.

Marijo Drlje,predsjednik UHP-a

0