UHP – Prijedlog MIZ-u i HZZO-u za osnivanje višestaleškog neovisnog tijela i donošenje Kodeksa o dvosmjernoj komunikaciji u SJZS

Treba nam jedinstvo kroz više staleško ne profesionalno neovisno tijelo

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Gunduličeva 26/3 (poštu slati na Kopernikova 3)
Zagreb
UHP/14-7
U Zagrebu  10 veljače 2014

Ministarstvo zdravlja
n/p ministra prof. dr. sc.Rajko Ostojić, dr.med.
HZZO
n/p ravnatelja, prim Siniša Varga, dr.dent.med.

Poštovani  gospodine Ministre, poštovani gospodine Ravnatelju

Povodom svjetskog dana bolesnika 11. veljače ponavljamo naš prijedlog:

Mi u Udruzi hrvatskih pacijenata  smatramo da je prijeko potrebno, zbog zaštite prava pacijenata i njihova dostojanstva u bolesti i umiranju, osnovati jedno više staleško NEOVISNO TIJELO pri medicinskom fakultetu u Zagrebu  ZA RAVNOPRAVNO SUDJELOVANJE U RASPRAVI S LIJEČNIČKOM KOMOROM kada ona daje stručne ekspertize u kojima su u sukobu interesi liječnika i pacijenata.

Mišljenja smo da bi to moralo biti višestaleško neovisno tijelo koje ne bi bilo profesionalno. Zašto više staleško neovisno tijelo? Mi u UHP imamo jako loša iskustva s raznim staleškim tijelima, komorama, nekim udrugama i sl. i ne treba nam neko novo staleško tijelo već po nama isključivo javno više staleško neovisno tijelo koje ne bi bilo profesionalno.

Zašto ne profesionalno? Jer bi to bilo skupo i netko bi se od (ne)vladinih organizacija mogao uvaliti u fotelju (i ubuduće štititi moguće svoje radno mjesto, a ne bolesne) i opet, zbog naših loših iskustava, sumnjamo da bi tijelo vremenom postalo vladina organizacija.

Mandat predlažemo na dvije godine s mogućnosti produljena najviše za još dvije godine. Trajanje mandata jednog člana bilo bi maksimalno četiri godine i ta osoba koja bi postala članom može za maksimalno četiri godine dati od sebe sve što može u zaštiti prava bolesnika, a zatim osloboditi mjesto za nove ljude sa novim idejama i motivima.

Poslije svake dvije godine obavezno bi se mijenjalo četiri člana i na taj način bi se osigurao kontinuitet rada neovisnog tijela.

Razlozi za osnivanje neovisnog tijela su više nego očiti, ipak, izdvojit ćemo samo neke, po našoj prosudbi, važne napomene.

1. Komora  je staleška organizacija i prije svega brani svoj stalež. Budući da u procesu procjene slučajeva kad su involvirani i pacijenti Komora daje svoje mišljenje, jasno je da su tad neravnopravno postavljena prava pacijenata, jer njih dosad u tom procesu nitko nije zastupao.

Pacijenata tu nema i ne mogu sudjelovati iako se radi o njihovim životima. Tu su samo papiri.

2. Opće je poznato da se pacijenti vrlo teško odlučuju na pisane pritužbe, npr. na sto neposrednih razgovora oboljeli se odluče na jednu pisanu predstavku.

Pritužbe mogu proizaći i iz nesporazuma, a one nerazjašnjene situacije nose gorčinu i nepovjerenje.

Neovisno tijelo bi svojom transparentnošću imalo mogućnosti pacijentu, na njemu razumljivim jezikom, dati objašnjenje, umjesto vrlo često rabljenog izričaja HLK «rađeno je po pravilima struke» što u «prijevodu» nama pacijentima znači da se ponekad brani što se možda braniti ne može?

3. Dobrim i javnim, naglašavamo javnim, radom neovisnog tijela zasigurno bi bili na dobitku pacijenti, zdravstveni djelatnici ,Komore, Udruge… jer bi javnosti bile dostupne jasne informacije, na koje ona ima legalno pravo, a nesporazumi i neželjeni slučajevi sveli bi se na opće prihvatljiv način i mjeru.

4. Učinkovitosti radi smatramo dovoljnim da tijelo ima 7 članova, i to: 3 liječnika, predstavnik medija, medicinska sestra, predstavnik Udruga (koji nije u sukobu interesa) i pacijent (ili njegov zastupnik) o kome se raspravlja.

Posebno želimo istaći da bi svi članovi ovog tijela morali biti novi «nepotrošeni» ljudi kojima bi oboljeli mogli vjerovati.

Nadamo se da će ova naša nastojanja zaživjeti, a ne doživjeti sudbinu Povjerenstava za zaštitu prava pacijenata, od nacionalnog pa na niže…

Mi u UHP-a smo mišljenja da je povjerenje u zdravstveni sustav narušeno  i ovim prijedlogom smatramo da bi se ovako formirano neovisno tijelo otvoreno javnosti i oboljelom o kome se radi to povjerenje vratilo, što nam je i cilj.

Ni u kojem slučaju ovim prijedlogom ne želimo omalovažavanje komore ili bilo kojeg mjerodavnog tijela, nego ponavljamo, vratiti povjerenje u solidarni javni zdravstveni sustav. 

Želimo Vam obilje zdravlja, ispunjenje predizbornih obećanja „dvostruka solidarnost-zdravih s bolesnima i bogatih sa siromašnima“ i više razumijevanja za nas pacijente na listi čekanja dok kapaciteti (prije svega za dijagnostiku) u SJZS stoje neiskorišteni.

 

Nužno je donijeti Kodeksa o dvosmjernoj komunikaciji u SJZS.

Pored prijedloga za osnivanje više staleškog neovisnog tijela predlažemo i da se što prije donese dvosmjerni kodeks o komunikaciji u SJZS. Komunikacija u SJZS sustavu po našim iskustvima je na niskoj razini, a uvjereni smo da bi se donošenjem i implementacijom takvog kodeksa nesporazumi u SJZS smanjili i do 50 posto, a možda i više.

Mi koji smo nekada morali koristiti privatno zdravstvo znamo da je tamo komunikacija na puno višoj razini pa čak i kod osoba koji su završili iste fakultete, iste specijalizacije…. i rade i u privatnoj praksi i u SJZS.

Dakle neke osobe koje rade u privatnoj praksi su jako “pričljive” i sve oboljelom objasne, a iste te osobe kada su u SJZS jedva da koju riječ kažu oboljelom. Zašto je to tako i da li mora biti baš tako? Kodeks o dvosmjernoj komunikaciji u solidarnom javnom zdravstvenom sustavu (SJZS) bi to bitno riješio na bolje. Uvjereni smo.

Za ova naša dva prijedloga nisu potrebni novci, a svaka uložena lipa  bi se oplodila bar tisuću puta kroz vraćanje povjerenja u SJZS. Pitanje je samo jeli ovo prepoznaje zdravstvena vlast i imali istinske želje u očuvanju općeg dobra SJZS?

U dobroj vjeri i želimo vam sretan 22. Svjetski dan bolesnika 11.veljače 2014.

S poštovanjem

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)

Marijo Drlje

0911877654

0