Udruga hrvatskih pacijenata traži ukidanje skupog ovjeravanja fotokopirane dokumentacije kod Javnog bilježnika za medicinsko vještačenje pri MRMS-u i HZMO.

Ministar iz SDP-a (socijaldemokrat (!) dr Mršić) uveo ovjeravanje fotokopiranih dokumenata i na taj način osiromašeni hrvatski puk (neki nemaju ni za kruh…) mora plaćati ponekad i više od 1000 kn za predati dokumente  u mirovinsko na vještačenje?

 Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Kopernikova 3, Zagreb

marijodrlje1@gmail.com

U Zagrebu 30. prosinca 2013. godine.

Udruga hrvatskih pacijenata traži ukidanje skupog ovjeravanja fotokopirane dokumentacije kod Javnog bilježnika  za medicinsko vještačenje pri MRMS-u i HZMO.

Na inicijativu pacijenata, Udruga hrvatskih pacijenata (UHP) ugovorila je sastanak s predstavnicima HZMO-a i MRMS-a u pogledu rješavanja problema iznimno skupog ovjeravanja fotokopija medicinske dokumentacije, kod javnih bilježnika, koju je prilikom medicinskog vještačenja potrebno predati vještacima HZMO-a.

Do sada je bilo potrebno predati isključivo orginale kojih se pacijenti teško odriču jer ni oni nemaju druge dokumente osim tih. Eventualno imaju ovjerene kopije čije ovjeravanje kod javnog bilježnika stoji nešto manje od 50 kn po komadu. Znalo se dešavati da pacijent mora ovjeriti i do 40 različitih dokumenata, što bolesnom čovjeku s niskim ili nikakvim primanjima nije mali izdatak. Kao i obično, najteže je osobama čiji mjesečni prihodi znaju biti i dvostruko manji od 2000 kn, koliko može stajati ovjera dokumenata.

Na sastanku je dogovoreno da oboljeli mogu od 2.1.2014 predavati neovjerene fotokopije u Urudžbeni ured MRMS-a, a da prilikom vještačenja na prvostupanjskoj komisiji oboljeli MORA pokazati orginal za svaki predani fotokopirani dokument. Ukoliko oboljeli nema orginal za neki predani dokument onda mu se taj fotokopirani dokument ne priznaje.

Prilikom prvostupanjskog vještačenja, vještak će pacijentu reći što od priložene medicinske dokumentacije ( samo za najvažnije dokumente)na drugostupanjsko vještačenje mora dostaviti ovjereno ili u orginalu po obavijesti o preuzimanju rješenja. Uz to, osim kopije ovjerene od strane javnog bilježnika priznavati će se kopije ovjerene potpisom pacijentovog liječnika opće prakse (poželjna praksa prema mišljenju  svih sudionika sastanka) i u tom smislu pokrenuti procedura.

UHP se zalaže i za potpuno ukidanje prakse s ovjeravanjem dokumentacije kod javnih bilježnika jer je to preskupo za oboljele.

Sljedeći korak, na prijedlog Udruge hrvatskih pacijenata, je dogovor MRMS-a i Ministarstva zdravlja u kojem bi se Ministarstvu zdravlja objasnila vrlo složena i zahtjevna situacija u MRMS-u po pitanju dokumenata iz kojih proizlaze i određena prava te bi se od njih zahtijevalo izdavanje pravilnika ili naputka da se sva medicinska dokumentacija (otpusna pisma i sl.) izdaje u dva primjerka od kojih bi u ovom slučaju jedan išao HZMO-u dok bi drugi ostao pacijentu.

Udruga hrvatskih pacijenata je iznijela još neke prijedloge koji su ostali otvoreni za neku buduću suradnju sa MRMS-om.

Na sastanku  koji je je održan 30.prosinca 2013 godine u 10.30 sati u prostorijama MRMS su bili nazočni  Marijo Drlje,  dr. sc. Luka Štilinović i  Bruno Dimić iz Udruge hrvatskih pacijenata (UHP) i Lidija Hrastić- Novak, savjetnica ministra,  dr.med.rada Jadranka Perasić spec.med.rada zamjenica ravnatelja HZMO,  Eos Martinac Načelnik samostalnog sektora za reviziju MRMS, i doc.dr. sc. Nada Šikić Načelnica odjela medicinskog vještačenja u HZMO-u

Marijo Drlje, predsjednik

0