Odgovor HZZO-a na upit Udruge hrvatskih pacijenata, u svezi problema nastalih zbog preporuke propisivanje najjeftinijih lijekova.

Problem propisivanja najjeftinijih lijekova, a ne najučinkovitijih

Objavljujemo u cijelosti odgovor na pitanje: UHP upit o najjeftinijim lijekovima u vezi  problema nastalih zbog preporuke propisivanje najeftinijih lijekova.

Poštovani,

u Direkciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) smo dana 27. rujna 2013. godine zaprimili dopis iz Ministarstva zdravija na nadležno postupanje (Klasa: 053-02/13-01/1014. urudžbeni broj: 534-07-1-4/5-13/02, od 25.rujna 2013. godine), a u svezi Vaše zamolbe od 05. rujna 2013. godine koju ste uputili ministru zdravlja vezano za preporuku propisivanja cjenovno povoljnijih lijekova. Ovim putem Vas izvješćujemo o sljedećem:

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u okviru svojih sredstava iznalazi dodatna rješenja kako bi se, temeljem principa racionalne farmakoterapije uštedjela financijska sredstva davanjem preporuke i propisivanjern cjenovno povoljnijih lijekova, uz uvjet očuvanja razine i kvalitete zdravstvene zaštite osiguranih osoba. Što se tiče propisivanja lijekova na recept nije se ništa promijenilo u odnosu na prethodno stanje, osim što je doktorima u primamoj zdravstvenoj zašiti i doktorima u ugovornim bolničkim zdravstvenim ustanovama dana preporuka, koja nije obvezujuća. Od strane Zavoda je jasno dana uputa u smislu da se na recept propisuju lijekovi koji su cjenovno povoljniji „kada god je to moguće”. Preporukom se željelo postići da svi u sustavu razumiju da trebaju dati svoj doprinos za kvalitetnu realizaciju rečene upute (specijalisti koji preporučaju lijekove, izabrani liječnici primarne zdravstvene zaštite koji propisuju lijekove na recept Zavoda, osigurane osobe koje ostvaruju svoje pravo na liječenje temeljem lijekova propisanih na recept Zavoda). Zavod na dnevnoj razini prati možebitne poremećaje u opskrbi hrvatskog tržišta lijekovima koji su uvršteni u osnovnu i dopunsku listu lijekova Zavoda i poduzima odgovarajuće aktivnosti kako bi izabrani doktori medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti bili obaviješeni o navedenom.

Upućujemo pacijente da s povjerenjem uvažavaju mišljenje svojih izabranih doktora medicine jer su oni najbolje upoznati s cjelokupnirn stanjem svojih pacijenata i znaju najbolje kada i koje lijekove mogu propisati.

Ravnatelj prim. Siniga Varga, dr.med.dent.

 

U prilogu,  orginalan dokument HZZO-a    odgovor UHPu-cjenovnoPovoljnijiLijekovi  te odgovor MIZ-a  odgovorUHPu-cjenovnoPovoljnijiLijekovi-mz  koje je prosljedilo upit HZZO-u

0