UHP traži hitno osnivanje više staleškog NEOVISNOG tijela za ravnopravno sudjelovanje u raspravi kad su u sukobu interesi zdravstvenih djelatnika i pacijenata

Više staleškim neovisnim tijelom protiv svih sukoba, nepovjerenja, mita i korupcije u SJZS

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Kopernikova 3
Zagreb

Već mjesecima Udruga hrvatskih pacijenata se zalaže za osnivanje NEOVISNOG TIJELA pri medicinskom fakultetu u Zagrebu ZA RAVNOPRAVNO SUDJELOVANJE U RASPRAVI S LIJEČNIČKOM KOMOROM, kada ona daje stručne ekspertize u kojima su u sukobu interesi liječnika i pacijenata.

Mišljenja smo da bi to moralo biti više staleško neovisno tijelo koje ne bi bilo profesionalno. Zašto više staleško neovisno tijelo?  Mi u UHP imamo jako loša iskustva s raznim staleškim tijelima, komorama, udrugama i sl.

Zašto ne profesionalno? Jer bi to bilo skupo i netko bi se od (ne)vladinih organizacija mogao uvaliti u fotelju (i ubuduće štititi moguće svoje radno mjesto, a ne bolesne) i opet, zbog naših loših iskustava, sumnjamo da bi tijelo vremenom postalo vladina organizacija.

Mandat predlažemo na dvije godine s mogućnošću produljena najviše za još dvije godine. Trajanje mandata jednog člana bilo bi maksimalno četiri godine.

Poslije svake dvije godine obavezno bi se mijenjalo četiri člana i na taj način bi se osigurao kontinuitet rada neovisnog tijela.

Razlozi za osnivanje neovisnog tijela su više nego očiti, ipak, izdvojit ćemo samo neke, po našoj prosudbi, važne napomene.

1. Komora  je staleška organizacija i prije svega brani svoj stalež. Budući da u procesu procjene slučajeva kad su involvirani i pacijenti Komora daje svoje mišljenje, jasno je da su tad neravnopravno postavljena prava pacijenata, jer njih dosad u tom procesu nitko nije zastupao. Pacijenata tu nema i ne mogu sudjelovati iako se radi o njihovim životima. Tu su samo papiri.

2. Opće je poznato da se pacijenti vrlo teško odlučuju na pisane pritužbe. Pritužbe mogu proizaći i iz nesporazuma, a one nerazjašnjene situacije nose gorčinu i nepovjerenje.

Neovisno tijelo bi svojom transparentnošću imalo mogućnosti pacijentu na njemu razumljivom jeziku dati objašnjenje, umjesto vrlo često rabljenog izričaja HLK «rađeno je po pravilima struke» što u «prijevodu» nama pacijentima znači da se ponekad brani što se možda braniti ne može?

3. Dobrim i javnim, naglašavamo javnim radom neovisnog tijela zasigurno bi bili na dobitku pacijenti, zdravstveni djelatnici, komore, udruge… jer bi javnosti bile dostupne jasne informacije, na koje ona ima legalno pravo, a nesporazumi i neželjeni slučajevi sveli bi se na opće prihvatljiv način i mjeru.

4. Učinkovitosti radi smatramo dovoljnim da tijelo ima 7 članova, i to: 3 liječnika, predstavnik medija, medicinska sestra, predstavnik Udruga (koji nije u sukobu interesa) i pacijent (ili njegov zastupnik) o kome se raspravlja.

Posebno želimo istaći da bi svi članovi ovog tijela morali biti novi «nepotrošeni» ljudi kojima bi pacijenti mogli vjerovati.

Nadamo se da će ova nastojanja zaživjeti, a ne doživjeti sudbinu Povjerenstava za zaštitu prava pacijenata, od nacionalnog pa na niže…

Mi u UHP-a smo mišljenja da je povjerenje u zdravstveni sustav narušeno  i ovim prijedlogom smatramo da bi se ovako formirano neovisno tijelo otvoreno javnosti i oboljelom o kome se radi to povjerenje vratilo, što nam je i cilj.

Ni u kojem slučaju ovim prijedlogom ne želimo omalovažavanje komore ili bilo kojeg mjerodavnog tijela, nego ponavljamo, vratiti povjerenje u solidarni javni zdravstveni sustav. 

Želimo Vam obilje zdravlja i ispunjenje predizbornih obećanja „dvostruka solidarnost-zdravih s bolesnima i bogatih sa siromašnima“ i više razumijevanja za nas pacijente na listi čekanja dok kapaciteti u SJZS stoje neiskorišteni.

Ovaj prijedlog je službeno dostavljen ministarstvu zdravlja i samom ministru 23. studenoga 2012. godine.

U Zagrebu 30. svibnja 2013.godine

Predsjednik UHP-a

Marijo Drlje

0