Stav Udruge hrvatskih pacijenata oko lista čekanja za PET/CT uređaj 12.4.2013.godine

Dok čekaš na listama čekanja  bolest može uznapredovati ….. a za to nitko neće odgovarati!


Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Kopernikova  3,      Zagreb
091 1877654

U Zagrebu 12.4.2013.godine.

U posljednjih 20-tak dana mnogi su nas kontaktirali u pogledu lista čekanja za PET/CT uređaj… U neposrednom kontaktu iznosili smo naša stajališta a onda nas je tri puta nazvao novinar M….

U 12,.51 sati 12.4.2013. godine, nazvao me ponovo novinar M…. jednog dnevnog lista i tražio izjavu u pogledu privatnog pružanja usluga u zdravstvu na uređaju PET/CT. Dao sam sljedeću izjavu koja nije objavljena:

Mi u UHP-a ne želimo se miješati u ovo medijsko prepucavanje između javnog ili privatnog zdravstva.

Kad su u pitanju liste čekanja za PET/CT tražimo da se hitno mora napraviti stručna analiza oko ovih lista čekanja i odrediti prvenstvo hitnosti za svaki pojedinačni slučaj. Uređaj PET/CT koji imamo u SJZS treba staviti u punu funkciju a ako ovaj uređaj ne zadovoljava potrebe za sve osiguranike HZZO-a tada predlažemo hitnu nabavku još jednog novog uređaja.

Mi u UHP-a smo jako zabrinuti zbog mogućeg nepotrebnog izlaganja bolesnika zračenju a sve zbog mogućeg nečijeg profita o tome smo kroz medije mogli čuti i neke istaknute javne zdravstvene djelatnike koji su ukazivali na tu mogućnost.

Stav UHP-a od samog početka našeg djelovanja  (već devet godina) je jasan mi želimo strogo odvajanje solidarnog javnog zdravstvenog sustava (SJZS) od privatnog i strogo zabraniti miješanje privatnog zdravstva i SJZS.

Svim djelatnicima u SJZS treba omogućiti da biraju gdje će raditi u privatnom ili  SJZS. Sjediti na dvije stolice i biti nezadovoljan ne donosi nikakvo dobro nama oboljelima, a posebno ne onima koji nemaju dovoljno novca i siromašnim i bolesnima. Takva je većina u RH. Zar ne?

Po našim saznanjima u razgovoru sa oboljelima dosadašnje davanje dozvola  zdravstvenim djelatnicima da mogu raditi i javno i privatno (miješati praksu) je mogući bitan uzrok sve lošijem stanju u SJZS. Mišljenja smo da dok se ova loša praksa (miješanje praksi) ne promjeni i potpuno ne zabrani na svim razinama u SJZS nema nade za bolji SJZS.

Po svjetskoj zdravstvenoj organizaciji miješanje praksi je i sukob interesa (koliko mi u UHP znamo)

Nažalost danas u SJZS stanje nije onako kako bi trebalo i moralo biti, a tu prije svega mislimo na dostupnost prava na kvalitetno liječenje u trenutku potrebe po odluci savjesnih, odgovornih i humanih zdravstvenih djelatnika. Dokaz za to su predugačke liste čekanja i neiskorišteni slobodni  kapaciteti  u SJZS pored ostalog i u drugoj smjeni, te limiti koji zdravstvenim djelatnicima ne dozvoljavaju raditi (iako im je plaćeno) puno radno vrijeme (40 sati tjedno).

Mi tražimo jačanje SJZS jer je to opće dobro svih građana Republike Hrvatske

Svaku privatnu incijativu poštujemo i želimo im svaku sreću na tržištu. U Hrvatskoj Bogu hvala ima bogatih ljudi, kao i stranci koji bi se mogli odlučiti za privatne usluge u zdravstvu.Uostalom u zadnje vrijeme sve više neki privatni zdravstveni djelatnici kroz medije govore  o zdravstvenom turizmu …

UHP-a traži da se zaustavi tajkunizacija općeg dobra SJZS, a ovaj Ministar i ova zdravstvene vlast imaju povijesnu priliku vratiti SJZS humanim, odgovornim i savjesnim zdravstvenim djelatnicima i nama oboljelima.

„Po djelima ćemo ih prepoznati.“

S poštovanjem,

Predsjednik

Marijo Drlje dipl.oec.

0