UHP-a traži od Ravnatelja HZZO-a Varge i Ministra zdravlja, Ostojića odgovor kako osiguranik HZZO-a može ostvariti svoja prava iz stomatologije?

Tražimo odgovore na postavljena pitanja!


Udruga hrvatskih pacijenata
Kopernikova 3, Zagreb
mob. 0911877654

U Zagrebu, 5.3.2013.

 

Ministarstvo zdravlja

n/p ministra, prof. dr. sc. Rajka Ostojića, dr. med.

Poštovani,

molimo vas za stručnu pomoć i odgovore po sljedećim pitanjima:

1. Koliko je zdravstvenih djelatnika dentalne medicine u ugovornom odnosu sa HZZO tužilo osiguranike HZZO (pacijente) zbog neplaćanja usluga (koje pacijenti ne priznaju i sl.) i koliko je Ovrha pokrenutu protiv pacijenata… Tko ima te podatke i jeli ih uopće netko ima?

2. Kada ugovorni djelatnik sa HZZO dentalne medicine radi privatno a kada javno zdravstvo? Kada se planira strogo odvojiti privatni i javni rad?

3. Kako osiguranik HZZO-a može ostvariti pravo na drugo stručno mišljenje, ako pacijent nije zadovoljan uslugom kod svog odabranog liječnika dentalne medicine a da bi ostvario pravo na drugo stručno mišljenje, mora tražiti Uputnicu od tog istog liječnika…a to baš u praksi i ne ide doznajemo iz razgovora sa pacijentima…

4. Kada, i u kojim slučajevima Komora dentalne medicine naplaćuje svoje usluge kada se pacijenti žale…i koliko za koju uslugu naplaćuje?

5 Zar ne bi trebala polica osiguranika HZZO pokrivati i eventualne troškove žalbe prema Komori? Ili je pretpostavka , pacijent “mora” biti zadovoljan i kad nije.

6.Što učiniti ako osiguranik HZZO-a nije zadovoljan pruženom uslugom a ne može ostvariti pravo na drugo stručno mišljenje i nema novca za žalbeni postupak?

7. Što može pacijent napraviti da dokaže tko mu je pružio uslugu ako nije dobio račun?  Pacijenti uglavnom  nakon nekog vremena  shvate da nisu zadovoljni sa uslugom a račun nisu dobili i ničim ne mogu dokazati tko im je pružio uslugu.

8. Ako su ordinacije dentalne medicine koje su u ugovornom odnosu sa HZZO-om u statusu obrta (frizera, krojača, izdavača,privatnog stomatologa (bez HZZO) i sl. ) predlažemo obavezno uvođenje predračuna prije bilo kakve pružene usluge od strane liječnika prema pacijentu. Potpisom tog predračuna i pacijent i liječnik bi preuzeli svoje obaveze i na taj način smanjili bi se nesporazumi..

9.Ako liječnik dentalne medicine radi za vrijeme koje mu je plaćeno ( od HZZO-a 8 sati dnevno) privatnu uslugu jeli u tim slučajevima smije naplaćivati rad (koji mu je već plaćen) ili samo materijal. Ako naplaćuje i rad jeli onda dva puta naplaćuje istu uslugu od pacijenta i HZZO-a?

Ovo su otprilike najčešća pitanja u zadnjih 5-6 mjeseci koje mi u UHP-a dobivamo od pacijenata.

U nadi razumijevanja za ova naša pitanja koja vam pišemo u dobroj vjeri.

U očekivanju jednostavnih i razumljivih odgovora (bez angažiranja timova pravnika) i nama laicima kojih je u sustavu zdravstva više od 4000000 želimo vam svako dobro i obilje zdravlja.

S poštovanjem

Marijo Drlje, predsjednik

0