UHP-a Marijo Drlje pita je li medicinski opravdano nalaze Papa-testa čekati više od 150 dana?

Pitamo zdravstvenu vlast bi li vaši članovi obitelji čekali nalaze Papa-testa više od 150 dana?

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Kopernikova 3 Zagreb

U Zagrebu 11. siječnja 2013

Ministarstvo zdravlja

n/p ministru prof. dr. sc. Rajku Ostojiću, dr. med.

Poštovani gospodine Ministre

dobili smo dopis   gospođe K. K. iz Siska.

U dopisu nam ukazuje da žene sisačko-moslavačke županije čekaju nalaz Papa-testa oko (6) mjeseci

Je li medicinski opravdano nalaz  Papa-testa čekati ovako dugo?

Rad UHP-a je javan.

Uvaženi Ministre, pitamo Vas kuda plovi solidarni javni zdravstveni sustav(SJZS) i je li nasukan na hrid tajkunizacije?

U očekivanju odgovora nama u UHP-a i imenovanoj želimo Vam obilje zdravlja i da predizborna obećanja

„ Solidarno i svima jednako dostupno zdravstvo. Dvostruka solidarnost-zdravih s bolesnima i bogatih s siromašnima“ realizirate u djela.

Predsjednik

Marijo Drlje dipl.oec

0